BrukOM

Den enes søppel, den andres skatt. Trondheim Renholdsverk har som mål å øke gjenbruksgraden i samfunnet, samt hindre at avfall oppstår. Gratisbutikken BrukOM bidrar til nettopp dette.

BrukOM er et prøveprosjekt, og har så langt vært en stor suksess. Hver dag tar folk med seg 400 – 500 kg avfall hjem fra butikken.

Her kan folk sette fra seg ting andre kan ha glede av eller hente ting som andre har satt fra seg. Det kan være møbler, sykler, ski, bøker, leker, barneutstyr, kopper og kar m.m. Vi tar i mot alt som har potensial til å kunne brukes om igjen, og det trenger ikke å være i tipp topp stand. Reparasjon og redesign er viktige stikkord for hvordan vi kan redusere avfallsmengden.

Prima og Kvalifiseringssenter for innvandrere bidrar med bemanning til butikken. På denne måten bidrar vi til at noen som trenger det får arbeids –  og språktrening.

Butikken har noe kortere åpningstid enn gjenvinningsstasjonen, men det vil bli tatt med i vurderingen når prøveprosjektet evalueres.

Kom og besøk oss da vel – velkommen!