Ut med svartsekk, inn med blanksekk

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bytte ut «svartsekken» med gjennomsiktig sekk når de leverer avfall på gjenvinningsstasjonen.

Mange leverer usortert avfall i plastsekker på betalings-siden. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det går til riktig sluttbehandling. For fremtiden blir det derfor stilt krav om å sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker.

Bruker du blank sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er restavfall i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering. Vi oppfordrer derfor alle om å bytte ut «svartsekkene» med gjennomsiktige sekker for levering ved gjenvinningsstasjonen.

Hva skjer om du kommer med «svartsekk» til gjenvinningsstasjonen? Da må du være forberedt på å åpne sekken for en titt, og eventuelt sortere dersom dette ikke er gjort på forhånd.

Regelen om at alt avfall som leveres ved gjenvinningsstasjonen skal sorteres, innføres i flere midtnorske avfallsselskap i 2017.