Hageavfallsmottak

Hageavfallsmottaket på Heggstadmoen er åpent fra april t.o.m. oktober, og i denne perioden er levering av hageavfall gratis. Her får du mer informasjon og tips til besøket.

Levering av hageavfall

Siste åpningsdag på mottaket er 31. oktober.
Hageavfallsmottaket på Heggstadmoen  er åpent i perioden 1. april–31. oktober. Åpningsdatoen kan forskyves noe ut i fra når påsken faller, eller om datoene faller på en søndag
. I denne perioden er det gratis å levere hageavfall. Åpningstidene er de samme som for gjenvinningsstasjonen, og hageavfallsmottaket kan benyttes av husholdningene i Trondheim og Klæbu kommune. Hageavfallet blir kompostert til næringsrik kompostjord.

I vinterhalvåret kan hageavfall leveres som restavfall ved gjenvinningsstasjonen mot betaling. Prisen er kr 1,38 pr. kg.

Praktiske tips:

  • Husholdninger kan levere gress, løv, kvist og små greiner (maks 15 cm i diameter).
  • Det er ikke anledning til å levere frukt eller annet matavfall. Dette må leveres som restavfall.
  • Avfallet blir kvernet og må derfor ikke inneholde jord/torv, steiner, trestammer og større greiner, eller sand og grus fra vinterens strøing
  • Har du med hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes. På området finnes egen container for plastposene, dersom du ønsker å kvitte deg med de.
  • Møt opp i god tid før mottaket stenger for dagen.

NB! Max tillatt totalvekt på hageavfallsmottaket er 3500 kilo.
Vi tar ikke i mot hageavfall fra næringsdrivende.

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan forårsake stor skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de skygge for og konkurrere ut ville planter og blomster, bringe med seg skadelige sykdommer, snegler eller andre skadedyr, og i verste fall utrydde sjeldne arter. De plantene som utgjør den største trusselen kalles svartelistede planter. De vanligste artene i Trondheimsområdet er slirekne, tromsøpalme, hagelupin, kjempespringfrø og legepestrot. Les mer om svartelistede planter og tiltak for bekjempelse her.

Har du svartelistede planter du ønsker å bli kvitt?

Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen. Større mengder legges i sekker og leveres som «brennbar rest» ved gjenvinningsstasjonen. Om mindre mengder uønskede arter følger med til hageavfallsmottaket, gjør det mindre skade her enn spredt i naturen.

Kart over Heggstadmoen
Kart og kjørerute til hageavfallsmottaket og gjenvinningsstasjonen

 

Hageavfallsaksjonen

Hver vår før 17. mai arrangerer Trondheim Renholdsverk Hageavfallsaksjonen. Dette er en super måte å bli kvitt løv og kvist på uten å ta turen til Heggstadmoen. For å delta må man kjøpe egne aksjonssekker på utvalgte utsalgssteder. Rydd hagen og sett sekkene i veikanten. Innsamling av hageavfallsekker blir utført på dugnad av medlemmer av Trondheim Renholdsverks bedriftsidrettslag etter arbeidstid. Tilsammen samles det inn ca. 5000 sekker hvert år.

Vi legger ut informasjon om Hageavfallsaksjonen når tiden nærmer seg.