Returpunkt og Midtbypunkt

Finn ditt nærmeste Returpunkt eller Midtbypunkt. Søk i vårt interaktive kart, eller sjekk adresseoversikten.

Hva er et Midtbypunkt?

I sentrumsnære områder der bebyggelsen er tett, har husstandene kun restavfallsbeholder. Husstander som tilhører midtbyordningen leverer papir og plastemballasje til Trondheim Renholdsverks midtbypunkt: egne containere som har faste oppstillingsplasser i nærområdet. Du kan finne ditt nærmeste midtbypunkt på kartet ved å zoome inn eller søke på bydel, eller sjekke adresseoversikten under. Glass- og metallemballasje m.m. leveres til Returpunkt.

Hva er et Returpunkt?

Trondheim Renholdsverks returpunkt er plassert rundt omkring i alle bydelene; ofte ved butikker, parkeringsplasser eller bensinstasjoner. Her kan du levere  glass- og metallemballasje. Noen returpunkt tar også i mot papir, plastemballasje, tekstiler og sko, og noen har egne miljøstasjoner for levering av farlig avfall. Du finner ditt nærmeste returpunkt i kartet ved å søke på type avfall eller bydel/adresse, eller sjekk adresseoversikten under.

 

Midtbypunkt – Alfabetisk oversikt

StedPapirPlastemballasjeGlass- og metallemballasje
Abelsborggate/Kleistsgate XX
Anton Kalvaas gate v/Biskop Sigurds gate XXX
Anton Kalvaas gate v/Anders Buensgate XX
Ark. Christiesgate (i enden mot Prinsensgt) XX
Bakkegata/Kirkegata XXX
Dokkgata/Verftsgata XXX
Dronningens gate 1B XXX
Dyre Halses gate 8-10 XXX
Elgeseter gate 36-38 (står ca 20 m mot Elgeseter gate) XX
Elvegata 12-14 XX
Erling Skakkes gt 58 XXX
Erling Skakkes gate v/Thora Storm vgs XXX
Festningsgata/Småbergan XXX
Fjordgata 10 XXX
Fjordgata 40/42 (v/Fretex-Butikk) XX
Fjordgata 82 (v/Ravnkloa) XX
Frostaveien 13 XXX
Gamle Kongevei 4a XX
Gregusgata/Innherredsveien 58 XX
Hospitalsløkkan 22 (v/E-verkets trafostasjon) XXX
Kirkegata v/Gyldenløves gate XXX
Klostergata 34-36 XXX
Klostergata 74 XXX
Klæbuveien 36-38 XX
Klæbuveien/Abelsgate XXX
Korsgata 7 v/Singsakerbakken XXX
Ladeveien v/Lilleby skole XXX
Leüthenhaven (p-plass) XXX
Magnus den godes gate 10 XXX
Mellomila/Hans Nissens gate XX
Mellomila/Østre Ila XX
Nedre Bakklandet/Nygata 28 XXX
Nedre Møllenberg gate 1 XXX
Nedre Møllenberggate v/Gamle Kongevei 10 XXX
Nedre Møllenberggate v/nr 31a XX
Osloveien 12 v/Ica XXX
Sandgata 11 XXX
Sandgata v/Batteriveita XX
Skansegata/Brubakken XX
St. Olavsgate/ Dronningensgate XX
Strandveien 30-32 (v/trafo) XXX
Tautragata/Frostaveien 2 XXX
Thaulowkaia/Solsiden Kjøpesenter XXX
Tormodsgate 3 XX
Udbyes gate 3 XX
Vollabakken v/Teglbrennerveien XX
Weidemanns vei v/Bispehaugen skole XXX
Wesselsgate/Kirkegata XX
Øvre Bakklandet/Lillegårdsbakken (p-plass) XXX
Øvre Møllenberggate/Wesselsgate XXX
Øvre Møllenberggate 65A XXX

Returpunkt – Alfabetisk oversikt

StedGlass- og metallemballasjeMiljøstasjon for farlig avfallPapirPlastemballasje
Byåsen
Byåsen skole, Bøckmannsveien X
Fagerlia, Kaptein Roosensv 6 (v/Bunnpris) X
Hallset, Rydningen 1(v/Bunnpris) X
Hallset, Søndre Hallset borettslag X
Hallset, Søndre Hallset 3 (v/MIGO) X
Havstad, v/Bunnpris X
Ila, Mellomila v/ Coop Prix X
Ila, Hanskemakerbakken v/Skjæringen XX
Kyvannet, Kyvannsv 16 (v/Spar Vivo) XX
Nyborg, Gamle Oslovei 8 (v/Coop Prix) X
Nyborg, Gamle Oslovei 28 (v/Bunnpris) X
Stavset, Enromvegen 2 (v/REMA1000) XXX
Ugla, Anders Wigens vei 2 (v/Coop Extra) XXX
HeimdalGlass- og metallemballasjeMiljøstasjon for farlig avfallPapp/papirPlastemballasje
Heimdal, Vestre Rosten/P. Halvorsens vei X
Byneset, Rye (v/Haugrønning Nik, BEST) XX
Byneset, Spongdal (v/Coop Prix) X
Sandmokrysset v/Sandmoen Servicesenter (AS ESSO) X
Heimdal, borettslaget Jarvegen 36 X
Heimdal, Hegstadmoen gjenvinningsstasjon XXX
Heimdal, Husebyvegen v/Kongsveien borettslag X
Heimdal sentrum, Søbstadvegen 4 (bak fiskmatbutikk) XX
Heimdal sentrum, Søbstadvegen 5 (v/Heimdal Bensin og Service AS ESSO) X
Kattem, Uståsen 2 (v/Coop Prix) XXXX
Kroppanmarka v/Rema X
Leinstrand, v/Statoil Klett XX
Ringvål, p-plass v/skistadion X
Sjetnemarka, Parallellen 23 (v/Coop Prix) XX
Søbstadmyra borettslag, Orreveien 3 X
Tiller, City Syd (v/YX, gamle bensinstasjonen) XXX
Tiller v/Skjetnan grendalag, Moltmyra X
Tiller, Østre Rosten 1 (v/Syd Service AS Shell) X
Tiller, Starrmyra X
NARDOGlass- og metallemballasjeMiljøstasjon for farlig avfallPapp/papirPlastemballasje
Bratsberg, Paul Røstads vei X
Fossegrenda, v/Skippysenteret XX
Lerkendal, Berg studentby Odd Brochmannsv. X
Lerkendal, Dybdahls vei 5 (v/Bunnpris) X
Lerkendal, Klæbuveien 120 X
Nardo, Hans Baucks vei 1 (v/Nardosenteret) X
Nardo, Nardobakken 2 v/ Kiwi X
Nidarvoll, Bård Iversens vei 2 (v/Bunnpris) X
Othilienborgtunet (v/»Kåret») X
Risvollan, Ingeborg Aas vei 1 v/høyblokk XX
Risvollan, Sollia borettslag, Nordre Risvolltun X
Steinan, Edgar B. Schieldrops vei 7 (v/Bunnpris) X
Steindal, Vestlia borettslag X
Ola Frosts v 2 (v/høyblokk vis a vis Max-bygget) X
Tempeveien 25 (v/Trondheim Renholdsverk AS) XXX
SAUPSTADGlass- og metallemballasjeMiljøstasjon for farlig avfallPapp/papirPlastemballasje
Flatåsen, Flatåsenget v/fotballbanen X
Flatåsen, Høgreina borettslag X
Flatåsen, Søndre Flatås borettslag, Nedre Flatåsvei X
Flatåsen, Øvre Flatåsvei, Skogheim B/L X
Flatåsen, Øvre Flatåsvei 4 D (v/Rema) XXX
Romulslia, Innbrektsflata 1 (v/Bunnpris) XX
Saupstad, Kolstadflata borettslag X
Saupstad, Midteggen borettslag X
Saupstad, Ringvegen borettslag X
Saupstadringen 3, Saupstadsenteret p-plass XX
SENTRUMGlass- og metallemballasjeMiljøstasjon for farlig avfallPapp/papirPlastemballasje
Lade v/City Lade (flaskemottaket) XXXX
Lade, Fagerheim borettslag, Fagerheim Allè X
Lade, Håkon Magnussons gate 3A v/ Bunnpris X
Lade, Lade allè 65 XX
Lade, Østmarkveien 2/4 (v/Ladetorget) X
Møllenberg, Weidemannsveien 40 (v/barnehagen) X
Rosenborg skole,v/ Bakklandet menighets omsorgsenter XX
Rosenborg, Christian Monsens gate/Ludvig Daaes gate XX
STRINDAGlass- og metallemballasjeMiljøstasjon for farlig avfallPapp/papirPlastemballasje
Angelltrøa, Granåsveien 33 (v/Bunnpris) X
Brundalen/Christian Bloms vei 5 X
Brøset, Granåsveien borettslag/ Henrik Ourens vei 5 X
Eberg, Lillebergveien 8 (v/Bunnpris Tyholt) XX
Falkenborg, Thoning Owesens gate 25 X
Granåslia, nedre, Aunegrenda 1 (p-plass) X
Jakobsli, Churchills vei v/Charlottenlund barneskole X
Jakobsli Øvre Jakobsliv/Erl Høviksv. X
Lidarende (søndre Berg) X
Moholt, Bregneveien 67 (Studentbyen v/Bunnpris) X
Moholt, Brøsetveien 177 (v/REMA1000) X
Moholt, Vegamot (v/Shell) X
Moholt, Voll studentby, Vegamot 1 X
Moholt, Brøsetv 188 (v/Moholt Bilservice A/S Esso) X
Olderdalen, Sverre Svendsens vei 8 (v/Coop Prix) X
Persaunet, Tessems vei 2 (v/Rimi) X
Ranheim, Ranheimsvegen 177 XX
Ranheim, Ranheimsfjæra X
Ranheim, Horgvegen, Nedre Humlehaugen X
Ranheim, Skonnertvegen 8-10 X
Ranheim, Vikelvfaret v/Rema X
Tyholt, Bromstadenga borettslag X
Valentinlyst, Olav Magnussons vei 9 (v/Coop Mega) XXX
Vikåsen, Vikåsen 8 (v/Bunnpris) X

 

NB: Andre typer avfall leveres til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

Har du forslag til andre steder å plassere et midtbypunkt, returpunkt eller miljøstasjon, ser vi gjerne at du kontakter vårt Kundesenter.