Ut med svartsekk, inn med blanksekk

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bytte ut «svartsekken» med gjennomsiktig sekk når de leverer avfall på gjenvinningsstasjonen. Dette gjelder også når de bestiller Avfallstaxi.

Alt avfall skal nå sorteres

Regelen om at alt avfall som leveres ved gjenvinningsstasjonen skal sorteres, innføres i flere midtnorske avfallsselskap i 2017.

Mange leverer usortert avfall i plastsekker på betalings-siden, eller når de bestiller Avfallstaxi. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det går til riktig sluttbehandling. For fremtiden blir det derfor stilt krav om å sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker.

Bruker du gjennomsiktig sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er restavfall i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering. Vi oppfordrer derfor alle om å bytte ut «svartsekkene» med gjennomsiktige sekker for levering ved gjenvinningsstasjonen eller når de bestiller Avfallstaxi.

Hva skjer om du kommer med «svartsekk» til gjenvinningsstasjonen? Da må du være forberedt på å åpne sekken for en titt, og eventuelt sortere dersom dette ikke er gjort på forhånd.