Parkering for besøkende til BrukOM

Grunnet mye trafikk ser vi oss nødt til å flytte parkering for gratisbutikken BrukOM til baksiden av bygget. Max parkeringstid er 20 minutter. Se skilting.

Max 20 min opphold i butikken

 

Vi er glade for at vår gratisbutikk BrukOM er så populær, men det skaper litt utfordringer for oss når det gjelder parkering. Vi ser oss derfor nødt til å innføre tidsbegrensning på max 20 min når det gjelder opphold i butikken og parkering.

 

Vi har dessuten flyttet parkeringen til kortenden av bygget (vis a vis vekta), samt på baksiden av bygget. Se etter egen merking av parkering for BrukOM. Skal du hente noe fra gratisbutikken, ber vi om at du kjører på baksiden (utlevering).

 

Vi håper dette skaper en større flyt gjennom gjenvinningsstasjonen, slik at vi unngår kø.