TRV overtar renovasjon i Klæbu kommune

Fra 1.januar 2018 skal Trondheim Renholdsverk foreta innsamling og behandling av husholdningsavfall i Klæbu kommune.

TRV overtar renovasjon i Klæbu kommune

 

Klæbu kommunestyre vedtok i møte 15.12.2016, sak 76/16, å tre ut av avtale med Envina IKS med virkning fra 31.12.2017. TRV fikk da enerett på renovasjon av Klæbu kommune. Les mer om saken her.