Velkommen, Klæbu!

Fra nyttår tar Trondheim Renholdsverk over renovasjonen for husholdningene i Klæbu kommune.

Velkommen til oss!

 

Lurer du på hvilken ukedag vi tømmer hos deg? Se her. NB! Vi tømmer på samme ukedag uansett hvilken avfallstype som tømmes.

Mange av dere som bor i Klæbu kjenner sikkert til gjenvinningsstasjonen og hageavfallsmottaket vårt på Heggstadmoen fra før, og for de fleste vil ikke overgangen til TRV bli veldig stor. Den største forandringen er at dere nå får en egen dunk/container for plastemballasje og en rød boks for farlig avfall, på lik linje med innbyggerne i Trondheim.

Under har vi samlet litt mer informasjon og noen praktiske snarveier. Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du ringe oss på tlf. 917 54 000,  benytte chat-funksjonen nede i hjørnet (innenfor våre åpningstider), eller sende en e-post til kildesortering@trv.no

Informasjonsbrosjyren for Klæbu finner du her.


Egen dunk for plastemballasje

Fra nyttår skal all plastemballasje kastes i egen dunk/container. På sikt kan dette føre til at mengden restavfall minker, og at andelen plast som sendes til gjenvinning av nye plastprodukter øker. Dunkene og containerne vil være på plass før nyttår. Plastavfallet hentes hver åttende uke.

Her kan du lese mer om plastemballasje og de andre avfallsfraksjonene.

Rød boks for farlig avfall

Alle husstander får i løpet av desember / januar tildelt en rød boks for farlig avfall og småelektrisk avfall. Vi henter boksen to ganger i året. Hentingen blir varslet på forhånd via SMS.

For å sjekke eller endre telefonnummeret du er oppført med, gå inn på servicevarsling.no

Gjenvinningsstasjonen

I 2015–2016 gjennomgikk Heggstadmoen gjenvinningsstasjon er betydelig oppgradering,  og  har blitt et topp moderne og effekivt anlegg.

Før du kommer hit med avfallet ditt, kan det være lurt å planlegge turen. Vi har utviklet et interaktivt kart over området, slik at du kan laste avfallet i en hensiktsmessig rekkefølge, og du kan også sjekke vårt web-kamera om det er stor trafikk før du drar hjemmefra. Husk at avfallet skal leveres i blanke sekker.

Tømmeplan

På forsiden og i menyen over finner du tømmeplanen. Her finner du oversikt over hvilken avfallstype som tømmes på din adresse hver uke. Ønsker du å få varsler om tømming på mobilen, finnes tømmplanen også som app i App Store og Google Play.

Ønsker du å få tilsendt tømmeplanen på papir, tar du kontakt med vårt kundesenter.