Masser skal leveres på hageavfallsmottaket

Rutinene for levering av masser er endret.

Masser

Tidligere skulle masser leveres på gjenvinningsstasjonen, men nå skal dette leveres på hageavfallsmottaket. Masser er: grus, sand, stein, leire, torv, myr, takstein, teglstein, betong uten armering.
Pris: 9 øre pr. kilo.