Skolebarn på omvisning

I ukene 38, 39 og 40 gjennomfører vi omvisning på gjenvinningsstasjonen for 4. klassinger.

Skolebarn på omvisning

I perioden 17. september til 5. oktober  skal 2000 4. klassinger besøke gjenvinningsstasjonen. Vi ber om at besøkende er ekstra forsiktig og viser hensyn i denne perioden.