Bestill avfallstaxi

Vi henter avfallet ditt og kjører det til riktig behandling – alt fra hvitevarer, hageavfall og møbler, til trevirke og emballasje.

Avfallstaxi

Vi tilbyr avfallstaxi til innbyggere i Trondheim og Klæbu for å hjelpe de som mangler bil, henger eller tid. Dette er en tjeneste vi ikke tjener penger på, den skal gå til selvkost. Det vil si at du betaler kun hva det faktisk koster oss å hente avfallet ditt og bringe det til miljøriktig behandling.

Priser og vilkår for avfallstaxi

Når bestillingen er bekreftet fra Trondheim Renholdsverk, er avtalen å regne som bindende. Prisene nedenfor gjelder husholdninger i Trondheim og Klæbu.

Grunnpris pr ordre for oppmøte med en person er kr 500. Dette inkluderer:

 • Maks mengde er 300 kg sortert avfall. Ved behov for sekker, bruk gjennomsiktige.
 • Inntil 15 minutter opplasting. Utover 15 minutter, kr 250 pr påbegynt kvarter.
 • Alt avfall må kunne håndteres av en person eller du må selv hjelpe til.
 • Tillegg for restavfall er kr 1,50 pr kg
 • Overstiges maks mengde utløses en ny ordre på kr 500 pr 300 kg.

Trenger du oppmøte av to personer kan vi komme torsdager
Grunnpris pr ordre er da kr 1.000. Dette inkluderer:

 • Maks 300 kg sortert avfall. Ved behov for sekker, bruk gjennomsiktige.
 • Inntil 15 minutter opplasting. Utover 15 minutter, kr 500 pr påbegynt kvarter.
 • Tillegg for restavfall er kr 1,50 pr kg
 • Overstiges maks mengde utøses ny ordre på kr 1.000 pr 300 kg.

Avfall som ikke er oppgitt i bestillingen kan avvises av sjåføren.

Betaling

 • Avfallstaxien er utstyrt med kortterminal.
 • Hvis du ønsker faktura, vil det tilkomme et fakturagebyr på kr 50.

Avbestilling

 • Hvis du må avbestille henting, må dette skje senest kl 15 siste hverdag før henting, enten på telefon 917 54 000 eller til kildesortering@trv.no. Senere avbestilling faktureres med kr 500.