Brennbar rest

Restavfall er «resten», etter at vi har kildesortert ut de andre typene avfall. Det er gjerne blandinger av forskjellige materialer som ikke lar seg sortere fra hverandre. Derfor kan ikke restavfallet brukes til å lage nye ting på samme måte som renere råstoffer.

Det brennbare restavfallet som kommer inn på gjenvinningsstasjonen sendes til Statkraft Varmes fjernvarmeanlegg på Heimdal. Der brennes det i spesialovner og blir til ny energi i et fjernvarmesystem.