Hytterenovasjon

Her finner du informasjon om hytterenovasjon, og en oversikt over hvor hyttepunktene står.

Hytterenovasjon

1.januar 2020 innførte Trondheim kommune hytterenovasjon for alle fritidseiendommer i kommunen. Alle som står registrert som eier av en fritidseiendom i kommunens register har fått et brev med informasjon om denne endringen.

Trondheim kommune har etter Forurensningsloven plikt til å etablere ordninger for forsvarlig håndtering av husholdningsavfall. Avfall fra fritidseiendom blir etter lovens §27a første ledd og §30 regnet som husholdningsavfall.

Ønsker du å søke fritak?

Terskelen for å søke fritak vil være høy. Det at hytta står tom, brukes lite eller at det er langt til nærmeste hyttepunkt gir ikke grunn for fritak. For å få innvilget fritak må det være objektive trekk ved eiendommen eller noe ved eiendommens beskaffenhet som gir grunnlag for fritak.

Søk fritak

Har du spørsmål knyttet til dette, ta med vårt kundesenter på telefon 917 54 000 eller e-post kildesortering@trv.no.

 

Gebyr

For 2020 er gebyret på kr 1.135,- , og dette skal dekke alle kostnadene ved ordningen.

 

Hvor er hyttepunktene?

Ved alle punkt vil det være full kildesortering med restavfall papp/papir og plastemballasje slik at man får samme ordning hjemme som på hytta. Noen punkt vil også ha glass- og metallemballasje.

For kart, se her.

Hyttepunktene er på følgende steder:

 • Smistadveien 60, p-plassen til Rønningen
 • Ringvålvegen 347, p-plassen til Ringvål stadion
 • Leinstrandvegen, rasteplass v/Kleva
 • Bynesveien, Rye v/Nic. Haugrønning
 • Bynesveien, rasteplass v/Faua
 • Tømmerdalsveien. p-plass v/Gramskaret
 • Fjellseterveien, p-plass v/ferista
 • Vådanvegen, p-plass v/Dikehaugen
 • Solemsvegen, p-plass v/Bymarka friluftsbarnehage
 • Amundsdalsvegen, rasteplass v/Tillerbrua
 • Bratsbergvegen/Leiråkervegen
 • Jonsvannsvegen/Herjuanvegen/Kuset
 • Jonsvannsvegen/Engelsåsvegen v/Solbakken bru
 • Jonsvannsvegen v/Tjønnlia
 • Bostad v/postskur
 • Brøttem v/bom til Brungmarka
 • Gjenvollhytta v/bom
 • Hyttfossen v/skotthyllbanen
 • Målsjøen v/pumpehus
 • Sagodden v/telfonstolpe
 • Sjøla v/kryss gamleveien
 • Teigen v/p-plass museum
 • Holtemarka v/skytterbanen

 

Det er stengt for kommentarer.