Pilotprosjekt: Henting av grovavfall

Les mer om prosjektet her

Henting av grovavfall

Vi er i gang med et pilotprosjekt hvor vi henter grovavfall der folk bor. Ikke alle har mulighet til frakte avfall og ting til ombruk til gjenvinningsstasjonen, så da kan dette være et alternativ. Ordningen er gebyrfinansiert slik at det koster ikke noe ekstra å bestille henting. I og med at dette er et pilotprosjekt, er det kun utvalgte områder som kan benytte ordningen. I første omgang er det de med følgende postnummer som kan bestille:

7031, 7032,7033, 7040, 7041, 7044 – 7050, 7052, 7053 – 7059, 7066 og 7069.

Om det viser seg at dette er noe vi skal videreføre, så vil vi legge til flere områder etter hvert slik at det til slutt omfatter alle husstandene.

Bor du på ett av de gjeldende postnumrene?

Vi har sendt sms til de som har registrert telefon på gjeldende postnummer, men dersom du ikke har mottatt sms, kan du gå hit for å lese mer og bestille henting. Alle husstander har to hentinger pr år á 2 m3 (kubikk).

Det er stengt for kommentarer.