Pilotprosjekt: Kildesortering av matavfall

Les mer om prosjektet her

Kildesortering av matavfall

Trondheim Renholdsverk planlegger kildesortering av matavfall for alle innbyggerne i kommunen. Dette er noe mange har etterspurt og ventet på. Men før vi kan rulle ut ordningen i stor skala, vil vi teste hvilke
løsninger som fungerer best. Sju nabolag er valgt ut til å teste èn av de aktuelle løsningene. Etter testperioden vil vi vurdere brukeropplevelse, utsorteringsgrad, renovatørenes tilbakemelding og kostnadsnivå. Beboerne i de utvalgte nabolagene får en unik mulighet til å si sin mening om innsamlingsløsningen nabolaget tester. Til slutt er det en helhetsvurdering som avgjør hvilken innsamlingsløsning som blir valgt.

Samtidig med pilotprosjekt tar vi i bruk den nye merkeordningen som skal brukes i hele landet. Om du ser at noen har andre merker enn du er vant til på beholderne og containerne, så vet du hvorfor. Snart blir det også din tur.

Deltar du i pilotprosjektet? Praktisk informasjon finner du her.

Det er stengt for kommentarer.