Varmkompostering

Ønsker du å redusere avfallsmengden? Vi tilbyr gratis kurs i varmkompostering for privatpersoner og barnehager/skoler.

Frem til det kommer  på plass en ordning for kildesortering av matavfall, ønsker Trondheim Renholdsverk å stimulere til økt kompostering, og tilbyr gratis kurs i varmkompostering  for innbyggere i Trondheim kommune.

Kompostering av matavfall er bra for miljøet. Man reduserer mengden restavfall med 50–100 kg per person i året, og produserer nyttig næring til hagen. Dessuten kan du spare penger på renovasjonsgebyret. Barn og unge som deltar i kompostering hjemme eller i skole/barnehage lærer om kretsløpet, gjenvinning og hvordan vi i hverdagen kan bidra til et bedre miljø.

For matavfall er det ikke godt nok at det er kompostert; det skal være varmkompostert. Kravet om tilstrekkelig isolasjon er en av de viktigste forutsetningene for at alt avfallet går gjennom en slik hygieniseringsprosess. Det vil si at avfallet oppnår en temperatur på seksti-sytti grader, hvor sykdomsfremkallende organismer dør.

Trondheim Renholdsverk har to prosjekter for varmkompostering:

  • Kompostering i husholdninger
  • Kompostering i barnehager og skoler

Nyttige lenker:

Godkjente varmkompostbeholdere

Komposteringshjelp

Fratrekk i renovasjonsgebyret

Abonnenter som varmkomposterer våtorganisk avfall hjemme, produserer betydelig mindre restavfall. De kan derfor søke om et fratrekk på kr 400,- per år i renovasjonsgebyret for restavfall per kjøkken (godkjente boenhet) som komposterer. Det betyr at huseier også kan få ett fradrag per utleieleilighet med eget kjøkken, dersom leietakerne også komposterer matavfallet sitt. For å få fratrekket, er det obligatorisk å ha deltatt på kurs i varmkompostering hos Trondheim Renholdsverk. Fratrekket skjer på faktura for 4. termin.

Dersom du komposterer og ønsker fratrekket på kr 400,-, så må du enten ha gått på kurs hos oss eller du må ha kompostert lenge. Du kan selvsagt kompostere uten å fylle disse kravene, men da har du ikke rett på fratrekket fra renovasjonsgebyret.

Du må også ha godkjent varmkompostbeholder, inneha noe uteareal å bruke kompostjorda på, samt å inngå en skriftlig avtale om varmkompostering med Trondheim Renholdsverk. Det forutsettes også at det komposteres på helårsbasis.

Abonnenter som tilfredsstiller ovennevnte krav, og ønsker å inngå avtale, bes henvende seg til kildesortering@trv.no.