Varmkompostering

Ønsker du å redusere avfallsmengden? Vi tilbyr gratis kurs i varmkompostering for privatpersoner og barnehager/skoler.

Frem til det kommer  på plass en ordning for kildesortering av matavfall, ønsker Trondheim Renholdsverk å stimulere til økt kompostering, og tilbyr gratis kurs i varmkompostering  for innbyggere i Trondheim kommune.

Kompostering av matavfall er bra for miljøet. Man reduserer mengden restavfall med 50–100 kg per person i året, og produserer nyttig næring til hagen. Dessuten kan du spare penger på renovasjonsgebyret. Barn og unge som deltar i kompostering hjemme eller i skole/barnehage lærer om kretsløpet, gjenvinning og hvordan vi i hverdagen kan bidra til et bedre miljø.

For matavfall er det ikke godt nok at det er kompostert; det skal være varmkompostert. Kravet om tilstrekkelig isolasjon er en av de viktigste forutsetningene for at alt avfallet går gjennom en slik hygieniseringsprosess. Det vil si at avfallet oppnår en temperatur på seksti-sytti grader, hvor sykdomsfremkallende organismer dør.

Trondheim Renholdsverk har to prosjekter for varmkompostering:

  • Kompostering i husholdninger
  • Kompostering i barnehager og skoler

Fratrekk i renovasjonsgebyret

Abonnenter som varmkomposterer alt våtorganisk avfall hjemme kan søke om et fratrekk på kr 400,- per år i renovasjonsgebyret for restavfall per kjøkken (godkjente boenhet) som komposterer. Det betyr at huseier også kan få ett fradrag per utleieleilighet med eget kjøkken, dersom leietakerne også komposterer alt matavfallet sitt. Fratrekket skjer på faktura for 4. termin. 

For å få fratrekket, er det blant annet obligatorisk å ha deltatt på kurs i varmkompostering hos Trondheim Renholdsverk. Ved lang erfaring med varmkompostering kan krav om deltakelse på kurs bortfalle.

Du må også ha godkjent varmkompostbeholder som oppfyller Trondheim Renholdsverks krav, inneha uteareal å bruke kompostjorda på, samt å inngå en skriftlig avtale om varmkompostering med Trondheim Renholdsverk. Det forutsettes også at alt matavfall varmkomposteres på helårsbasis. Du kan selvsagt kompostere uten å fylle disse kravene, men da har du ikke rett på fratrekket fra renovasjonsgebyret.

Abonnenter som tilfredsstiller ovennevnte krav, og ønsker å inngå avtale, bes henvende seg til kildesortering@trv.no.

Tiltak ved feil og stopp i komposteringsprosessen

Komposteringshjelp