Denne uka rullet det et mikrohus laget av gjenbruksmaterialer gjennom byen.... 2

Denne uka rullet det et 12 kvm lite mikrohus laget av gjenbruksmaterialer gjennom byen…

Den spede starten fikk vi være med på, nå skal huset videre ut i verden.

Pasi Aalto er senterleder på NTNU Wood, som tilhører fakultet for Arkitektur og Design på NTNU.

Nesten helt siden vi flyttet ned på Nyhavna, har Pasi og studentene fra NTNU vært tilstede på prosjektarenaen vår i BrukOm hallen.

De har laget et 12 kvm stort smart mikrohus av gjenbruksmaterialer – og BrukOm sitt bidrag har vært å bidra inn mot prosjektet med gjenbruksmaterialer, for å se hva brukte materialer kan brukes til. Vi ønsker å lære mer om hva det kan være mulig å gjenbruke i fremtiden, samt få kunnskap og veiledning underveis.

Denne uka rullet det et mikrohus laget av gjenbruksmaterialer gjennom byen...

Fun facts om prosjektet

  • Pasi brenner for bærekraft og ønsker å bygge kompetanse, og å finne bruksområder til gjenbruksmaterialer. Etter at de tok kontakt og samarbeidet ble inngått, ble 4 studenter ganske raskt skysset opp på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon – og de brukte 3 timer på å skaffe seg (det vil si samle inn) så å si alt de trengte av gjenvinningsmaterialer til mikrohuset.
  • Det eneste som er nytt er 8 vinkler og 2 bokser fugeskum
  • Foreløpig har huset kostet 4.208 kroner, eks. henger
  • Det er skakt og skeivt, men trolig vanntett
  • Alle som har jobbet med huset ville ha det
  • Kreativitet og vilje til å finne bruksområder til bruktmaterialer
  • Vi må bygge kompetanse på gjenbruk av byggvarer

Forhåpentligvis er huset slik det står i dag, vanntett, og kan stå utendørs. Huset ble denne uka fraktet opp til NTNU – og resten av prosjektet skal sluttføres der. Nå skal det monteres kjøkkeninnredning, som også er laget av gjenbruksmaterialer – og det skal klargjøres slik at det blir beboelig fram mot sommeren.

Mikrohuset skal inngå i flere forskningsprosjekter ved NTNU. Det første blir EU-prosjektet Dialogues, der et internasjonalt konsortium skal øke deltagelsen i det grønne skiftet, gjennom energiborgerskap.

Som en del av dette skal det forskes på fremtidsrettede boliger og hytter, og dette Mikrohuset er den første prototypen

  • Neste steg er nå å rigge huset med sensorer, for å måle hvordan de som bor i huset gjør dagligdagse ting.
  • Huset skal få dusj og do, og skal få montert kjøkken. Her skal folk få bo gratis i en periode, mot at de gir tilllatelse til å bli «overvåket» og sensorer skal gi brukerdata på hvordan små boareal og omgivelser spiller sammen og påvirker den som bor her.
  • Først skal det til Barlia i Overhalla, så videre til Oppdal, men samtidig som boligen kan modifiseres og endre utseende og på innhold inntil 30 % av arealet, kan selve huset også plasseres ulike steder, og landskapet rundt mikrohuset skal endre seg flere ganger.

På sikt vil mikrohuset brukes mer i samarbeid mellom arkitekfagene og helsefagene for å teste ut hvordan omgivelsene og tilgang til ulike rom påvirker helsen, og for å kartlegge hvem som kan bo slik. Det er åpenbart ikke for alle å bo på så liten plass, men vi må vite mer om konsekvensene og sammenhengene for flere grupper i samfunnet.

– Kanskje blir noen ensom – eller noen veldig sosial?  

Bærekraft er fremtiden og studentene har et godt mindset for det. De er nysgjerrige og kreative, og finner nye og gode løsninger som er miljøvennlige. Da prosjektet ble igangsatt, jobbet allerede 20 av 21 NTNU Wood studenter med ombruk i masteroppgaven sin. De er særdeles miljøbevisste, har høy kompetanse og et godt nettverk.
Og de er enige: vi må bruke mindre ressurser og mindre plass i fremtiden.

Pasi aalto
Denne uka rullet det et mikrohus laget av gjenbruksmaterialer gjennom byen.... 8
Denne uka rullet det et mikrohus laget av gjenbruksmaterialer gjennom byen.... 1
En siste kontrollmåling før huset ruller ut på veien mot nye mål.
Denne uka rullet det et mikrohus laget av gjenbruksmaterialer gjennom byen....
Pasi Aalto

Utbyggere er ikke helt på gli når det gjelder bærekraft ennå, men det skjer noe også der, og flere studenter krever miljøbevisste arbeidsplasser. Regelverket derimot, må kommune og myndigheter legge til rette, for å få økt mengden ombruk.

I dag rullet altså mikrohuset ut av BrukOm på Nyhavna – og snipp, snapp, snute så var det eventyret ute. Det har vært forsinket i flere runder pga. pandemien, – men eventyret fortsetter nå på NTNU!

Denne uka rullet det et mikrohus laget av gjenbruksmaterialer gjennom byen.... 10
BrukOm gjengen takker for samarbeidet med en ekte gjenbruksklokke til å henge i mikrohuset.

Vi synes det har vært morsomt å være med på dette. Takk for samarbeidet så langt, vi gleder oss til å følge dette spennende prosjektet videre.

Lykke til på reisen!