Automatisk kladd

Første del av storprosjektet er unnagjort – nå venter resten av byen

55 000 husholdninger i Trondheim fått den nye avfallsløsningen.

Er du en av dem som har grønne plastbeholdere for avfallet utenfor huset ditt, har du i løpet av det siste 1,5 året fått den nye avfallsløsningen.
Du har kanskje sett et lite tog av TRV-biler komme gjennom gata di?

Vi har kjørt gjennom nærmest hver eneste gatestubb i den flotte byen vår og nå er første del av prosjektet ferdig.

Slik så det ut da vi satte ut noen av de siste beholderne på Nedre Byåsen i slutten av mai 2024.


I de neste årene fortsetter jobben med å innføre bedre sorteringsordning over hele byen. Da skal dere som har containere over eller under bakken, eller avfallssug der dere bor også få den nye løsningen. Enkelte er allerede i gang. Vi har allerede satt ut containerløsning på 249 lokasjoner, 99 for private husholdninger ( cirka 3000 boenheter) og 150 for kommunal næring. Men det store flertallet vil få den nye løsningen i løpet av de neste årene.

Bor du i et område med felles avfallsløsning og lurer på når du får den nye ordningen?

Her er det vanskelig å gi konkrete svar, fordi hvert enkelt borettslag/område må planlegges for seg fordi det kreves individuelle tilpasninger. Vi tar kontakt i forkant av utrulling av ny løsning. Er du styreleder eller vaktmester i et borettslag eller sameie, ta gjerne kontakt med oss for å diskutere mulige løsninger rundt deres eiendommer. Beboere og huseiere vil få beskjed i god tid i forveien.

Stort prosjekt

I februar 2023 startet prosjektet i Olderdalen, på østsiden av Trondheim. Vi har merket og klargjort over 60 000 nye avfallsbeholdere og har pakket startpakker med informasjon og utstyr til husholdningene. Gjennom uke etter uke har vi jobbet oss gjennom gate for gate og satt ut den nye avfallsløsningen. Det vi gjør nå er den største endringen i kildesorteringssystemet i Trondheim siden slutten av 90-tallet, da det ble innført tre beholdere utenfor boligen.

Første dag med utrulling på Ranheim, 6. februar 2023. Her ble de første beholderne satt ut.

De fleste er fornøyd

På forhånd var mange spente på den nye kildesorteringsordningen. Vi har snakket med folk langs vår vei, og vi har svart på telefon og e-post på kundesenteret. De fleste er godt fornøyd med å endelig kunne sortere ut matavfallet sitt i Trondheim. Det er også svaret vi fikk da vi gjennomførte en større spørreundersøkelse i vinter.

Første del av storprosjektet er unnagjort – nå venter resten av byen 1
«Skall, skrell, skrotter og grut – nå skal matavfall sorteres ut». Mange har ventet på å få sortere ut matavfallet i Trondheim.

Restavfallsmengdene går ned


Å kunne sortere matavfallet har lenge vært ønsket. Da ser vi også at restavfallsmengdene går betydelig ned. Derfor er også hentefrekvensen på restavfallet endret – fra hver 2. uke til hver 4. uke. Dette er også løsningen i flere andre kommuner og i områdene som har fått den nye løsningen, ser vi at restavfallsmengdene er halvert! Det svært gode resultater.
Egen beholder for glass- og metallemballasje har også blitt tatt godt imot. De fleste opplever det som langt enklere å bli kvitt glass- og metallemballasjen nå.

Hva sier de som er misfornøyd?

Men endring er ikke alltid like enkelt – eller velkomment. Det vet vi også.
I spørreundersøkelsen spurte vi de som sa at de var misfornøyd eller svært misfornøyd med den nye ordningen om hva de reagerte mest på.

Første del av storprosjektet er unnagjort – nå venter resten av byen 3
Plastsekk som henger ute på beholderne. Et vanlig syn rundt om i landet – og nå også i Trondheim.


Av dem som er misfornøyd svarte 38 % at de synes sortering av plastemballasje i sekk er upraktisk og 19 % at de ikke ønsker/har plass til flere beholdere utenfor boligen.
Vi har siden våren 2023 tilbudt kjøp av brukte avfallsbeholdere til mellomlagring av plastemballasje og dette har vært en populær ordning.
Vi har vært i dialog med kolleger fra andre renovasjonsselskaper i landet som har hatt plastsekk-løsning lenge. Ingen forteller om store problemer med plastsekker på avveie eller forsøpling. Kundene har lært seg løsningen og hvordan de håndterer plastsekkene over tid. Det regner vi også med at vil skje i Trondheim.

Mange bruker app for tømmeplan

For å informere husholdningene har vi brukt både brev i post, informasjon på døra, i tillegg til at prosjektet har fått en god del medieomtale.

Første del av storprosjektet er unnagjort – nå venter resten av byen 2
Startpakken som deles ut til husholdningene inneholder informasjon, sorteringslister, bioposer til matavfall, plastsekker til plastemballasje og en luftet kurv til matavfallsposene.


75 % er enten fornøyd eller svært fornøyd med informasjonen de har fått om den nye ordningen. 19 % er nøytrale, og 1 % er misfornøyd.
78 % bruker appen “Tømmeplan Trondheim” for å få informasjon om når avfallet tømmes. 9 % bruker tømmeplanen som ligger på trv.no.

Mange bruker Trondheim Renholdsverks app «Tømmeplan Trondheim».

Avfallsløsningene rundt om i byen er en del av hverdagen til oss alle. Fortsatt trengs det justeringer her og der, og mange må venne seg på nye vaner. Men alt i alt opplever vi at innføringen av den nye ordningen har gått veldig bra.
Det har tatt tid å få dette på plass, det vet vi. Så takk for tålmodigheten!

Dette er laget som har sørget for å sette ut den nye avfallsløsningen i Trondheim. Her fra Utsikten i juni 2024.