Kjære alle sammen 1

Kjære alle sammen

Bidra i den viktige dugnaden mot korona. Tenk deg nøye om før du besøker oss. 

Akkurat nå er det mange som tilbringer flere timer hjemme enn vanlig. Mange vil benytte tiden til å sortere, rydde og kaste. Mange planlegger kanskje også en tur til gjenvinningsstasjonen. 

I forbindelse med korona-epidemien ber vi alle om å følge Helsedirektoratets anbefalinger og vurdere nøye om et besøk til oss er nødvendig. Det gjelder alle innbyggere generelt, men personer som er i karantene, eller føler seg syke, spesielt. Hvis vi alle følger «føre var»- prinsippet gjør vi viktig innsats for å forebygge og unngå smitte og spredning.

Vi er på jobb som vanlig, men de ansatte er sårbare for smitte. I tillegg kommer det generelle stress og fryktnivået forbundet med å oppholde seg på en arbeidsplass hvor man vet at smitte kan forekomme. 

Kun 10 biler i gangen

Gjenvinningsstasjonen reduserer trafikken ved å slippe inn 10 biler av gangen, så nå må alle beregne ekstra tid om de skal besøke oss.

Avfallstaxi og rødbokser

Innsamling av rødbokser for farlig avfall stanses inntil videre. Avfallstaxi tar heller ikke oppdrag akkurat nå.

Takk for at du viser hensyn. Med de beste ønsker om at alle holder seg friske.