Klar. Ferdig. Hageavfallsaksjon!

Klar. Ferdig. Hageavfallsaksjon!

Hageavfallsaksjonen kommer snart til en veikant nær deg. Sikre deg aksjonssekker og gjør hagen 17. mai – klar!  

Det er snart tid for vår årlige hageavfallsaksjon. Det vil si at du kan bli kvitt løv og kvist uten å besøke oss. Alt du må gjøre er å kjøpe aksjonssekker for 20 kr. stykk på utvalgte utsalgssteder fra 14. april, ta en hyggelig ryddesjau i hagen og sette sekkene i veikanten søndag 10. mai. Vi henter dem i uke 20, akkurat tidsnok til at hagen ser strålende fin ut til 17. mai.

Dette kan du samle i sekkene 

Det er kun hageavfall som gress, kvist, løv og lignende som skal i aksjonssekkene, ikke stein, sand eller grus som kan skade kompostkvernen vår. Sekkene må ikke være så tunge at de revner, og unngå at de blir våte. Plasser dem godt synlig ved veien.

Ikke lov til å kaste hageavfall i naturen!

Ved å gi hageavfallet til oss, i stedet for å dumpe det i skogen, gjør du naturen en stor tjeneste. Du bidrar til å unngå at fremmede plantearter sprer og ødelegger den naturlige, norske floraen. En liten rot eller noen frø fra en fremmed plante kan utkonkurrere arter som er særegne for fylket og landet vårt. Såkalte villfyllinger er en ansett å være en stor trussel mot naturmangfoldet både her og på verdensbasis og er forsøpling på lik linje med dumping av annet avfall. Blant hageblomstene dine skal du være spesielt oppmerksom på rynkerose, hagelupin, parkslirekne og kjempespringfrø.  De er fine å se på, men potensielt farlig for norsk flora.


Se opp for fremmede arter 

Det er ikke ulovlig å ha fremmede planter i hagen sin, men du har et ansvar for å ikke spre dem videre. Hvis det er snakk om små mengder er det helt greit å kaste dem i restavfallet. Større mengder skal samles i blanke sekker og leveres som brennbart avfall på gjenvinningsstasjonen.

Vi lager god kompostjord                                                                                                          

Når du lar oss ta hånd om hageavfallet ditt kan du være helt sikker på at det blir håndtert på en god og miljøvennlig måte. Hageavfallet ender opp som næringsrik kompostjord og inngår i jordblandinger som blir solgt over hele Trøndelag. 

Sikre deg sekker i dag. Liste over utsalgssteder som selger aksjonssekker finner du her.

Ses i veikanten.