Slik får du en drømmedag på Heggstadmoen

Smarte tips til besøket på gjenvinningsstasjonen

(Foto: Ronny Danielsen)

Turen blir ekstra hyggelig og tidsbesparende hvis du planlegger godt!

 

Sorter avfallet før du kommer

På gjenvinningsstasjonen er det mange båser for ulike typer avfall. Ved å samle avfallstypene hver for seg, blir leveringen mer effektiv. Papp for seg, elektrisk for seg, rest for seg osv.

Vårt interaktive kart gir god oversikt over hvor avfallet skal leveres. Det er lurt å plassere avfallet i bil eller på henger med utgangspunkt i hva du skal levere først og sist. Alt som er gratis å levere bør i hovedsak sist inn i bilen, eller øverst på hengeren, fordi det er dette du leverer først til oss.

Samtidig skal tilhengeren selvsagt lastes forsvarlig med tanke på trafikksikkerhet. Lasten må også sikres med eksempel-vis stropper og presenning, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner i trafikken eller forsøpling langs veiene.

 

Bruk blanke sekker

Skal du levere avfall i sekker, bør disse være gjennomsiktige slik at vi ser innholdet. Da sparer du tid fordi det er enkelt for oss å se om du har sortert riktig. Svartsekker må vi åpne for å sikre at avfallet kastes på rett sted. Du finner blanke sekker i flere og flere dagligvare- og byggvarebutikker, samt ved Farlig avfall på stasjonen.

 

Lever brukbare ting til BrukOM

Andre kan ha stor glede av det du vil kaste. Gjenbruksbutikken BrukOM tar gjerne i mot sykler, leker og utstyr som vi tror noen kan se verdi i. Her tar vi også imot tekstiler.

 

BrukOM butikk

Trondheim Renholdsverk har store planer for relansering av BrukOM under et nytt, forbedret konsept. Målet er økt gjenbruk av varer som ellers ville blitt kastet. I påvente av større butikklokaler, holder BrukOM midlertidig åpent ved gjenvinningsstasjonen (se egne åpningstider på forsiden). Parkering og inngang har vi flyttet til baksiden, slik at butikken ikke skal bidra til kø ved stasjonen.

En vesentlig endring er at vi tar litt betalt for varene. Til gjengjeld vil vi gi kundene en bedre totalopplevelse når vi nå kan bemanne butikken.

 

I høysesongen, kan det være kø hos oss på ettermiddager og lørdager. Hvis du vil unngå kø, er det derfor lurt å legge turen til andre tidspunkt. Vi har minst besøk på dager med ruskevær 😉

 

Det er stengt for kommentarer.