Ut med svartsekk, inn med blanksekk

Vi oppfordrer alle til å bytte ut svartsekker med blanke sekker.

Bruk blanke sekker

Alt avfall som leveres ved gjenvinningsstasjonen skal sorteres. Denne regelen gjelder hos alle avfallsselskap.

Mange leverer usortert avfall i plastsekker på betalings-siden, eller når de bestiller Avfallstaxi. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det går til riktig sluttbehandling. For fremtiden blir det derfor stilt krav om å sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker.

Bruker du gjennomsiktig sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er restavfall i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering. Vi oppfordrer derfor alle om å bytte ut svartsekken med gjennomsiktige sekker for levering ved gjenvinningsstasjonen eller når de bestiller Avfallstaxi.

Om du leverer avfall i svartsekker, må du være forberedt på at vi åpner sekken for å se om det er riktig sortert .

Det er stengt for kommentarer.