Velkommen til Hageavfallsmottaket

Trondheim Renholdsverk står klar for å ta i mot hageavfallet ditt. Helt gratis, som alltid.

(Foto: Ronny Danielsen)

Om sommeren er det opprydning i de tusen hager, og Trondheim Renholdsverk står klar for å ta i mot gress, løv, kvist, greiner og stammer. Helt gratis, som alltid.

Eventuelle sekker må tømmes og kastes i container på området. Naturlige og bearbeidede masser, som jord, sand, stein og leire, kan du levere for 9 øre per kg. Kjør over vekta før du tømmer massene på et eget sted på mottaket. Vi gleder oss til å se deg!

Unngå villfyllinger

Farlig spredning

Mange tror at hageavfall som dumpes i naturen råtner og blir borte. Slik er det ikke. Mange planter overlever og kan bidra til å utkonkurrere sårbare arter. Det skal ikke mer til enn en liten rot eller noen frø før en ny uønsket plante vokser opp og tar knekken på den naturlige floraen. 

Villfyllinger av hageavfall er derfor forsøpling på lik linje med dumping av annet avfall. Villfyllingene er dessuten perfekte yngle-plasser for skadedyr som rotter og brunsnegler.

Lever hageavfallet til oss istedet

Når du leverer hageavfallet til oss, omdanner vi det til kompost. Du kan selvfølgelig også lage kompost i egen hage.

Slik leverer du fremmede planter

Det vi før kalte svartelistede arter heter nå fremmede planter. Ved levering må disse pakkes godt inn, slik at du hindrer spredning under transport. Lever plantene i egen container på hageavfallsmottaket. Små mengder kan pakkes  inn og legges i restavfall hjemme hos deg.

Vær oppmerksom på at Tromsøpalme og Kjempebjørnekjeks inneholder plantesaft som kan gi kraftig utslett på huden. Dekk deg godt til og bruk hansker hvis du skal fjerne disse artene.

Dette er hageverstingene

– Fremmede planter må ikke sprees i naturen

Slirekne
Hagelupin
Legepestrot
Kjempespringfrø
Tromsøpalme / Kjempebjørnekjeks
Dagfiol