Velkommen til Hageavfallsmottaket

Åpningstider fra 1. november:
Mandag – onsdag 7-14
Torsdag stengt
Fredag 7-14
Lørdag 10-14

(Foto: Ronny Danielsen)

Om sommeren er det opprydning i de tusen hager, og Trondheim Renholdsverk står klar for å ta i mot gress, løv, kvist, greiner og stammer. Helt gratis, som alltid.

Eventuelle sekker må tømmes og kastes i container på området. Naturlige og bearbeidede masser, som jord, sand, stein og leire, kan du levere for 9 øre per kg. Kjør over vekta før du tømmer massene på et eget sted på mottaket. Vi gleder oss til å se deg!

 

Her er noen tips på veien

• Vi tar kun imot gress, løv, kvist, greiner og stammer.

• Vi tar ikke imot jord, torv, stein, røtter eller grus, siden det kan ødelegge kompostkvernen.

• Bringer du hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes. Det finnes en egen container for plastsekkene.

• Max 3,5 tonn tillatt totalvekt.

• Møt opp i god tid før mottaket stenger.

Unngå villfyllinger

 

Mange tror at hageavfall som dumpes i naturen råtner og blir borte. Slik er det ikke. Mange planter overlever og kan bidra til å utkonkurrere sårbare arter. Det skal ikke mer til enn en liten rot eller noen frø før en ny uønsket plante vokser opp og tar knekken på den naturlige floraen.  Villfyllinger av hageavfall er derfor forsøpling på lik linje med dumping av annet avfall. Villfyllingene er dessuten perfekte yngle-plasser for skadedyr som rotter og brunsnegler.

Lever hageavfallet til oss istedet

Når du leverer hageavfallet til oss, omdanner vi det til kompost. Du kan selvfølgelig også lage kompost i egen hage. Les mer om hjemmekompostering her

– Fremmede planter må ikke sprees i naturen

Slirekne
Hagelupin
Legepestrot
Kjempespringfrø
Tromsøpalme / Kjempebjørnekjeks
Dagfiol