Sommertid på hageavfallsmottaket

Sommertid på hageavfallsmottaket

Tiden er kommet for å ta hagen fatt, fjerne planterester, samle kvist og løv og levere det på hageavfallsmottaket. Vi er i sommermodus og står klare for å lage god kompost av planterestene dine. 

Her er noen tips som vil gjøre turen hyggelig og effektiv 

  • Det er gratis å levere kvist, løv og gress.
  • Bringer du hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes. Det finnes en egen container for tomme plastsekker på området.
  • Naturlige og bearbeidede masser, som jord, sand, stein og leire koster 9 øre per kg å levere. Husk å kjøre over vekten. Maks 3,5 tonn totalvekt.
  • Møt opp i god tid før mottaket stenger.

Ikke dump hageavfall i naturen!

Husk at hageavfall som dumpes i naturen er en trussel mot det naturlige dyre- og plantelivet. Lever det heller til oss, så kverner vi alt av planter om til næringsrik kompostjord som inngår i jordblandinger som blir solgt over hele Trøndelag. Du bidrar til å unngå at fremmede plantearter sprer og ødelegger den naturlige, norske floraen. 

Hva er fremmede arter? 

Enkelte hageplanter hører ikke naturlig hjemme i norsk natur og anses i dag for å gjøre stor skade, blant annet ved å redusere artsmangfoldet. Dette er fremmede, skadelige arter. Blant hageblomstene dine skal du være spesielt oppmerksom på rynkerose, hagelupin, parkslirekne og kjempespringfrø. De er fine å se på, men potensielt livsfarlig for norsk flora. Hvis det er snakk om små mengder er det helt greit å kaste dem i restavfallet. Større mengder skal samles i blanke sekker og leveres som brennbart avfall på gjenvinningsstasjonen. 

Takk for at du sorterer 

Trondheim Renholdsverk har som oppgave å sørge for gode og nyttige avfallsløsninger og tjenester til innbyggere i Trondheim kommune og målet vårt er alltid å være blant Norges beste når det gjelder å ta vare på ressursene i avfallet på en moderne, effektiv og miljøvennlig måte. I hjertet av vårt engasjement ligger et sterkt ønske om å bidra positivt til en langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling. Vi takker alle som hver dag deler og bidrar til engasjementet vårt gjennom små og store miljøhandlinger. Bli gjerne bedre kjent med oss ved å lese historien vår her

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag 07.00 – 20.00
Lørdag 09.00 – 15.00

Hageavfallsmottaket stenges i vinterhalvåret.