Historikk

I over hundre år har Trondheim Renholdsverk daglig utført en viktig jobb for byens befolkning, og oppgavene og metodene er i stadig utvikling.

Vår lange historie viser at vi hele tiden er i utvikling, og at vi stadig tilpasser oss den tiden vi lever i. Det er vi stolte av. Samfunnets holdning til avfall har endret seg, og kunnskapen om skadelige stoffer og miljøpåvirkning har heldigvis kommet langt. I dette lyset kan historien fortelle oss om både klare fremskritt – og kanskje noen tilbakesteg underveis. Her er noen milepæler i vår historie.

Hundre år med ren innovasjon

Søppelkjøring med hest og kjerre
Søppelkjøring med hest og kjerre

1918: Trondhjem Renholdsverk etableres. Driftskonseptet dreier seg allerede om kildesortering og gjenvinning. Husholdningsavfallet sorteres som søppel, svinmat og skrap. Byens latriner tømmes daglig. Innsamling i oljefat med hest og kjerre – og lastebilen Denis.

 

1925: Anlegget på Sluppen er ferdig utbygd, med pudrettfabrikk, sorterings- og forbrenningsanlegg, fôrmatkjøkken til grisematproduksjon, grisehus, stall og arbeiderboliger.

 

Søppeltømming: Standardisering av beholdere og biler
1948–1968: Søppeltømmingen blir standardisert

1946: Slutt på kildesortering i Trondheim. Alt byens avfall går rett på dynga. Deponi på Sluppen, Nidarvoll og Lade frem til 1971, deretter på Heimdal og Heggstadmoen.

 

1948–1968: Standardisering, automatisering og modernisering: Standardiserte beholdere, «NOBØ-spannet», med lokk. Søppelbilen KK med skrutank. Norba-aggregatet med hydraulisk løftemekanisme.

 

1986: Trondheim E-verk åpner forbrenningsanlegget for fjernvarme på Heimdal.

 

Forbrenninsganlegget på Heimdal
1985: Forbrenninsganlegget på Heimdal

1996: Etablering av gjenvinningsstasjon på Leangen og Heggstadmoen.

 

1997: Full kildesortering gjeninnføres i Trondheim med 3-beholdersystem for husholdningsavfall, samt returpunkt.

 

2000: Norges første bil for bunntømming av containere kjøpes inn i forbindelse med nytt kildesorteringssystem i Midtbyen.

 

2006: De første nedgravde containerne settes ned og tas i bruk på Nedre Elvehavn, og blir forløperen til dagens løsning.

Renovasojnsbil for avfallssug
Renovasjonsbil for mobilt avfallssug

2007: Innkjøp av to hybridbiler og en renovasjonsbil for avfallssug.

 

2008: Trondheims første mobile avfallssug kommer i drift på Kattem.

 

2009: Deponiforbudet trer i kraft 1. juli. En viktig milepæl for bransjen og for miljøet. Deponiet på Heggstadmoen blir stengt for godt.

 

2010: Den første Gjenbruksdagen arrangeres på Torvet i Trondheim i samarbeid med Fretex. Dette blir en årlig tradisjon.

Innkastluker avfallssug Grilstad Marina

 

2013: Trondheims første stasjonære avfallssug for husholdningsavfall åpnes på Grilstad Marina.

 

2014: Oppstart forprosjekt sentralsorteringsanlegg for Midt-Norge.

 

2015–2016: Trondheim Renholdsverk samler hele sin virksomhet på Heggstadmoen.

 

2018: Konsernet Trondheim Renholdsverk fyller 100 år og det oppsummeres i boken «Fortidens visjoner – fremtidens løsninger».