Hageavfallsmottak

Mottaket er nå stengt for sesongen. Åpner igjen 3. april 2018.

Hageavfallsmottaket er nå stengt for sesongen.

Levering av hageavfall
Hageavfallsmottaket på Heggstadmoen  er normalt åpent i perioden 1. april – 31. oktober. Åpningsdatoen kan forskyves noe ut i fra når påsken faller, eller om datoene faller på en søndag
. I denne perioden er det gratis å levere hageavfall. Åpningstidene er de samme som for gjenvinningsstasjonen, og hageavfallsmottaket kan benyttes av husholdningene i Trondheim og Klæbu kommune. Hageavfallet blir kompostert til næringsrik kompostjord.

I vinterhalvåret kan hageavfall leveres som restavfall ved gjenvinningsstasjonen mot betaling. Prisen er kr 1,43 pr. kg.

Praktiske tips:

  • Husholdninger kan levere gress, løv, kvist, greiner og trestammer.
  • Det er IKKE anledning til å levere frukt eller annet matavfall. Dette legges i restavfallsbeholderen. Ta kontakt med kundesenteret hvis du behøver å bestille ekstratømming.
  • Avfallet blir kvernet og må derfor ikke inneholde jord/torv, steiner, eller sand og grus fra vinterens strøing.
  • Har du med hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes. På området finnes egen container for plastposene, dersom du ønsker å kvitte deg med de.
  • Møt opp i god tid før mottaket stenger for dagen.

NB! Maks tillatt totalvekt på kjøretøy (inkl. last) på hageavfallsmottaket er 3,5 tonn.


Vi tar ikke i mot hageavfall fra næringsdrivende.

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan forårsake stor skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de skygge for og konkurrere ut ville planter og blomster, bringe med seg skadelige sykdommer, snegler eller andre skadedyr, og i verste fall utrydde sjeldne arter. De plantene som utgjør den største trusselen kalles svartelistede planter. De vanligste artene i Trondheimsområdet er slirekne, tromsøpalme, hagelupin, kjempespringfrø og legepestrot. Les mer om svartelistede planter og tiltak for bekjempelse her.

Har du svartelistede planter du ønsker å bli kvitt?

Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen. Større mengder legges i sekker og leveres som «brennbar rest» ved gjenvinningsstasjonen. Om mindre mengder uønskede arter følger med til hageavfallsmottaket, gjør det mindre skade her enn spredt i naturen.

Kart og kjørerute til hageavfallsmottaket og gjenvinningsstasjonen:

Hageavfallsaksjonen

Hver vår før 17. mai arrangerer Trondheim Renholdsverk Hageavfallsaksjonen. Dette er en super måte å bli kvitt løv og kvist på uten å ta turen til Heggstadmoen. For å delta må man kjøpe egne aksjonssekker på utvalgte utsalgssteder. Rydd hagen og sett sekkene i veikanten. Tilsammen samles det inn ca. 5000 sekker hvert år.

Årets hageavfallsaksjon ble gjennomført i uke 19.