Hageavfallsmottak

Hageavfallsmottaket går over til vintertid 1. november.

Hageavfallsmottaket

Levering av hageavfall
Åpningstidene er i sommerhalvåret de samme som for gjenvinningsstasjonen, mens de avviker i vinterhalvåret (redusert åpningstid). Hageavfallsmottaket kan benyttes av husholdningene i Trondheim kommune. Hageavfallet blir kompostert til næringsrik kompostjord.

Hageavfall skal fortrinnsvis leveres på hageavfallsmottaket, hvor det er gratis å levere. I vinterhalvåret, når åpningstiden er redusert, kan hageavfall også leveres som restavfall ved gjenvinningsstasjonen mot betaling. Prisen er kr 1,55 pr. kg. Oppdaterte åpningstider finner du på forsiden. 

Naturlige og bearbeidede masser skal nå leveres her. Det koster 9 øre pr. kg.
Dette er: Tegl, betong (uten armering) og takstein, ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr.

Praktiske tips:

  • Husholdninger kan levere gress, løv, kvist, greiner, trestammer og nedfallsfrukt.
  • Det er IKKE anledning til å levere matavfall. Dette legges i restavfallsbeholderen.
    Ta kontakt med kundesenteret hvis du behøver å bestille ekstratømming.
  • Avfallet blir kvernet og må derfor ikke inneholde jord/torv, steiner, eller sand og grus fra vinterens strøing.
  • Har du med hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes. På området finnes egen container for plastposene, dersom du ønsker å kvitte deg med de.
  • Møt opp i god tid før mottaket stenger for dagen.


Vi tar ikke i mot hageavfall fra næringsdrivende.

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan forårsake stor skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de skygge for og konkurrere ut ville planter og blomster, bringe med seg skadelige sykdommer, snegler eller andre skadedyr, og i verste fall utrydde sjeldne arter. De plantene som utgjør den største trusselen kalles svartelistede planter. De vanligste artene i Trondheimsområdet er slirekne, tromsøpalme/ kjempebjørnekjeks (foto: Eli Fremstad), hagelupin, kjempespringfrø og legepestrot.

Slirekne
Kjempebjørnekjeks
Hagelupin
Dagfiol
kjempespringfrø
Legepestrot

Har du svartelistede planter du ønsker å bli kvitt?

Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen. Større mengder legges i sekker og leveres i egen container på hageavfallsmottaket.

Kart og kjørerute til hageavfallsmottaket:

Hageavfallsaksjonen

Hver vår før 17. mai arrangerer Trondheim Renholdsverk Hageavfallsaksjonen. Dette er en super måte å bli kvitt løv og kvist på uten å ta turen til Heggstadmoen. For å delta må man kjøpe egne aksjonssekker på utvalgte utsalgssteder. Rydd hagen og sett aksjonssekkene i veikantenpå nærmere angitt dato.