Hageavfallsmottak

Hageavfallsmottaket går over til vintertid 1. november.

Hageavfallsmottaket

Levering av hageavfall
Åpningstidene er i sommerhalvåret de samme som for gjenvinningsstasjonen, mens de avviker i vinterhalvåret (redusert åpningstid). Hageavfallsmottaket kan benyttes av husholdningene i Trondheim kommune. Hageavfallet blir kompostert til næringsrik kompostjord.

Hageavfall skal fortrinnsvis leveres på hageavfallsmottaket, hvor det er gratis å levere. I vinterhalvåret, når åpningstiden er redusert, kan hageavfall også leveres som restavfall ved gjenvinningsstasjonen mot betaling. Prisen er kr 2,50 pr. kg. Oppdaterte åpningstider finner du på forsiden. 

Naturlige og bearbeidede masser skal nå leveres her. Det koster 0,40 kr pr. kg.
Dette er: Tegl, betong (uten armering) og takstein, ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr.

OBS! Betong med armering, glasert takstein eller keramiske fliser skal IKKE leveres her, men på gjenvinningsstasjonen.

 

Praktiske tips:

 • Husholdninger kan levere gress, løv, kvist, greiner, trestammer og nedfallsfrukt.
 • Det er IKKE anledning til å levere matavfall. Dette legges i restavfallsbeholderen eller matavfallsbeholderen dersom du har fått egen beholder for det (kildesortering av matavfall innføres i Trondheim fra 2023. Se trv.no/matavfall for mer informasjon om prosjektet)
  Ta kontakt med kundesenteret hvis du behøver å bestille ekstratømming.
 • Avfallet blir kvernet og må derfor ikke inneholde jord/torv, steiner, eller sand og grus fra vinterens strøing.
 • Har du med hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes. På området finnes egen container for plastposene, dersom du ønsker å kvitte deg med dem.
 • Møt opp i god tid før mottaket stenger for dagen.


Vi tar ikke i mot hageavfall fra næringsdrivende.

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan forårsake stor skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de skygge for og konkurrere ut ville planter og blomster, bringe med seg skadelige sykdommer, snegler eller andre skadedyr, og i verste fall utrydde sjeldne arter. De plantene som utgjør den største trusselen kalles uønskede arter. De vanligste artene i Trondheimsområdet er slirekne, tromsøpalme/ kjempebjørnekjeks (foto: Eli Fremstad), hagelupin, kjempespringfrø og legepestrot.

Slirekne
Kjempebjørnekjeks
Hagelupin
Dagfiol
kjempespringfrø
Legepestrot

Har du uønskede  arter du ønsker å bli kvitt?

Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen. Større mengder legges i sekker og leveres i egen container på hageavfallsmottaket.

Kart og kjørerute til hageavfallsmottaket:

Hageavfallsaksjonen

Hver vår før 17. mai arrangerer Trondheim Renholdsverk Hageavfallsaksjonen. Vi har også en egen hageavfallsaksjon på høsten.

Renovatør Arve tar med seg hageavfallssekker som er plassert ved veien utenfor en eiendom på Øya i Trondheim. Hver vår og hver høst kjører vi en slik aksjon, sånn at hageeiere kan bli kvitt kvister og løv, uten å måtte dra til Heggstadmoen.

 

Dette er en super måte å bli kvitt løv og kvist på, uten å ta turen til Heggstadmoen.

For å delta må man kjøpe egne aksjonssekker på utvalgte utsalgssteder. Vi legger ut informasjon om aksjonen i god tid på forhånd her på trv.no og i våre sosiale medier, på Facebook og Instagram.

Aksjonen foregår i korte trekk slik:

 • Kjøp sekker hos et av våre utsalgssteder. Informasjon kunngjøres som nyhetssak på nettsiden.
 • Fyll sekkene med løv, kvister og gress. NB! Sekkene skal ikke inneholde torv, grus, stein eller jord!
 • Sett sekkene ved veien på angitt dato, så henter vi dem uken etter.
 • Oppbevar sekkene tørt frem til vi har varslet at vi kommer, slik at de holder seg tørre.

Vi tar KUN med aksjonssekker!