Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Vi er underlagt loven om offentlige anskaffelser.

Vårt tentative årshjul for anskaffelser 2022

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme, og anskaffelser frafalle eller tilkomme.