Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Vi er underlagt loven om offentlige anskaffelser, og i den sammenheng ønsker vi å gi markedet best mulig innsikt i hvilke anskaffelser som kommer per år. Alle anskaffelser er oppgitt med måned for oppstart hos oppdragsgiver, dvs. når oppdragsgiver påbegynner anskaffelsen for utarbeidelse.

Vårt tentative årshjul for anskaffelser 2023

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme, og anskaffelser frafalle eller tilkomme.