Råd om bygging av avfallsskur

Det er mange ulike måter å bygge et avfallsskur på, men det er noen føringer man må følge.

Det er mange ulike måter å bygge et avfallsskur på, men det er noen føringer man må følge. 

Fra og med 2023 er standarden i Trondheim 4 avfallsbeholdere og plastsekk for plastemballasje. 

Vi anbefaler likevel å tenke fleksibilitet når du bygger avfallsskur. Det kan bli endringer i fremtiden. 

I denne teksten finner du det du trenger å vite om du vil ha et avfallsskur, enten du kjøper det ferdig eller bygger det selv. 

 Dette er viktig å tenke på ved bygging og plassering av avfallsskur: 

 • Avstand fra skuret til veikant skal være maks 10 meter.  
  • Eller: Sett beholderen innen 10 meter fra vei på tømmedag. 
 • Skuret bør bygges uten terskler (over 5 cm) eller hindringer som grinder/dører. 
  • Eller: Åpne dører, om du har det. Har du terskler, sett frem beholder på tømmedag.  
 • Beholderlokkene må heller ikke blokkeres med tau, stein eller andre objekter på tømmedag.  
 • Om avfallsskuret har sokkel bør den være i flukt med underlaget beholderen skal trilles på. 
  • Eller: Har du en sokkel som er over 5 cm høy må du sette frem beholder på tømmedag, eller lage en rampe som beholderen kan trilles på.   
 • Vi anbefaler minst 5 cm avstand mellom alle beholdere og mot yttervegger i skuret. Det hindrer at beholderne hekter seg i hverandre når renovatøren trekker dem ut.  
 • Det er lurt å ta hensyn til beholderne skal stå med håndtaket ut på tømmedag. For de som har anledning til det, anbefaler vi skur med åpning på begge sider – en for tømming og en for kasting. 
  • Eller: Dersom det ikke er mulig å ha håndtakene fast plassert ut mot vei, må du snu beholderne til tømmedag. 
Avfallsskur med åpning på baksiden for at det skal være lett å kaste avfallet for deg, og enkelt for renovatøren å ta tak i beholderen på den andre siden.

 Andre gode tips:

 • Om du har tak på skuret anbefaler vi at takhøyden er på mellom 170-200 centimeter. Da stanger verken renovatøren eller du hodet i overbygget. 
 • Det kan også være praktisk å planlegge skuret slik at du kan henge opp plastemballasjesekkene inni det, i le for vær og vind. 

Ditt ansvar:

Før du setter opp eller bygger et avfallskur er det ditt ansvar å sjekke ut eventuelle begrensninger i plan- og bygningsloven og vegtrafikkloven. Det er også viktig å avklare nabogrenser og at ikke avfallsskuret hindrer fri sikt for trafikanter. 

Alle abonnenter er selv ansvarlige for at beholderne er lett tilgjengelige på tømmedag og fri for eventuelt snø og is. Det kan det være lurt å ha i bakhodet når du planlegger ditt avfallsskur.  

Dette er beholderstørrelsene:

Avfallsbeholdere i forskjellige størrelser
Trondheim Renholdsverk tilbyr avfallsbeholdere i plast i fire ulike størrelser

I prislista finner du oversikt over avfallsbeholderne og containerne som du kan velge, og hva de ulike størrelsene koster.

Ytre mål på beholderne

Kapasitet Bredde (cm)Høyde (cm)Dybde (cm)
140 liter50 10755
240 liter5810773
370 liter7610880
660 liter12612277

Vår anbefaling: Dersom du har fire 140 liters beholdere bør innvendig bredde være på ca. 225 cm. Anbefalt dybde er 60-80 cm.  

Har du større beholdere må bredden og dybden justeres deretter. 

Du må sette av mer areal i skuret om du ønsker å oppbevare plastsekker og for eksempel rødboksen din der. Det kan også være klokt å sette av areal for eventuelle fremtidige endringer i avfallsløsningen. 

Her er det satt av ekstra plass i avfallsskuret, med rom for plastsekker, rødboks og eventuelle fremtidige endringer i avfallsløsningen.

 

 

Har du de beholderne du skal ha? 

 • Sjekk hvilke beholdere du har før du går i gang med planleggingen.  
 • Beholderne for matavfall og glass- og metallemballasje kommer bare i 140 liters størrelse. Dersom kapasiteten er for liten, kan du få ekstra beholdere til disse to avfallstypene uten ekstra kostnad. Du må da sette av plass til det. 
 • Du kan også endre på størrelsen på papp og papir-beholderen kostnadsfritt ved behov for økt kapasitet. 

Må du bygge nytt skur?

Det er ikke nødvendig å bygge nytt avfallsskur om du ikke har plass til den nye løsningen. Det går helt fint å plassere en av de nye beholderne et annet sted på eiendommen. Om den blir stående over 10 meter fra veien må du huske å trille den frem til tømmedag.

Kjøp av ferdige avfallsskur/skjulere

Trondheim Renholdsverk selger ikke avfallsskur/skjulere. Det finnes imidlertid flere leverandører i Trøndelag, om du ønsker å kjøpe en ferdig løsning: 

Stavne arbeid og inkludering KF: https://www.stavne.no/produkter  

Norigo Trevare: https://www.facebook.com/norigotrevare 

Er du produsent av avfallskur og vil stå på denne listen? Send oss en e-post på kildesortering@trv.no.

Inspirasjon:

Det finnes mange muligheter for å løse plassering og utforming av avfallsskur.

Et avfallsskur trenger ikke være veldig avansert. God tilgjengelighet for både deg og renovatøren er det viktigste.

Det er en stor fordel å lage en løsning som gjør at håndtaket på beholderen kan stå ut mot vei hele tiden.

Det finnes flere produsenter av avfallsskur/skjulere.

 

Avfallsskur med eget rom for plastsekker til oppbevaring mellom tømmedag.

 

Avfallsskur hvor du kan kaste inn avfallet bakfra, og renovatøren kan trekke dem ut forfra.

 

Avfallsskur med ekstra plass til oppbevaring av plastsekker på siden.

 

Enkelt avfallsskur nært vei, med god plass til beholderne, og uten terskler, dører eller grinder.

 

Avfallsskur fra Stavne.

 

Avfallsskjuler fra Stavne.