Prislister

Gjeldende priser for 2019. Prisene er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Gjeldende priser for 2019. Prisene for beholdere og containere er oppgitt i kr pr. måned, inkl. mva.

Ekstragebyr

Plassering av beholder 10–20 meter fra vei: kr 547,- pr. beholder pr. år inkl. mva. Deretter er tillegget
kr 273,- pr. påbegynt 10 meter pr. beholder.

Fradrag

Abonnenter som komposterer avfall (matavfall m.m.) og som har inngått skriftlig avtale med Trondheim kommune, vil få et fratrekk på kr 400,- pr. år inkl. mva i renovasjonsgebyret. Fratrekket skjer på faktura for
4. termin.

Prisliste 3-beholdersystem

Ordinær kildesortering. Prisene er oppgitt pr. måned.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
PapirPlastemballasje
Tømmes hver 14. dagTømmes hver 4. ukeTømmes hver 8. uke
140 liter1662448
240 liter2834167
370 liter43663125
660 liter777112223
1.500 liter1325189379
2.000 liter1766252505
3.000 liter2650379757
4.000 liter35335051010

 

Prisliste Midtbyen og sentrumsnære områder

Prisene er oppgitt pr. måned.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
Papir og plastemballasjeTotalsum
Tømmes ukentligBringes til Midtbypunkt
140 liter33071401
240 liter566108674
370 liter8711881059
660 liter15553341888
1.500 liter26505683217
2.000 liter35337574289
3.000 liter529811366434
4.000 liter706615158580

 

Pris for renovasjon av nedgravde løsninger

For nedgravde avfallsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr. husstand.
For 2019 er gebyret kr 1.846,- pr. husstand pr. år inkl. mva.