Prislister

Gjeldende priser for 2018. Prisene er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Gjeldende priser for 2018. Prisene er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Ekstragebyr

Plassering av beholder 10–20 meter fra vei: kr 533,- pr. beholder pr. år inkl. mva. Deretter er tillegget
kr 266,- pr. påbegynt 10 meter pr. beholder.

Fradrag

Abonnenter som komposterer avfall (matavfall m.m.) og som har inngått skriftlig avtale med Trondheim kommune, vil få et fratrekk på kr 400,- pr. år inkl. mva i renovasjonsgebyret. Fratrekket skjer på faktura for
4. termin.

Prisliste 3-beholdersystem

Ordinær kildesortering

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
PapirPlastemballasje
Tømmes hver 14. dagTømmes hver 4. ukeTømmes hver 8. uke
140 liter1.930280553
240 liter3.299472782
370 liter5.0937311.454
660 liter9.0791.3072.597
1.500 liter15.4782.2094.426
2.000 liter20.6352.9425.897
3.000 liter30.9554.4268.843
4.000 liter41.2715.89711.791
6.000 liter61.9028.84317.695
8.000 liter82.55311.79123.591
10.000 liter103.18814.73829.479

 

Prisliste Midtbyen og sentrumsnære områder

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
Papir og plastemballasjeTotalsum
Tømmes ukentligBringes til Midtbypunkt
140 liter3.8528314.683
240 liter6.6041.2627.867
370 liter10.1772.18712.364
660 liter18.1603.89522.055
1.500 liter30.9556.62737.582
2.000 liter41.2718.84350.114
3.000 liter61.90213.26975.171
4.000 liter82.55317.694100.248
6.000 liter123.82226.531150.353
8.000 liter165.09035.374200.465
10.000 liter206.36144.223250.584

 

Pris for renovasjon av nedgravde løsninger

For nedgravde avfallsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr. husstand.
For 2018 er gebyret kr 1.797,- pr. husstand inkl. mva.