Prislister

Gjeldende priser for 2022. Prisene er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Gjeldende priser for 2022. Prisene for beholdere og containere er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Ekstragebyr

Plassering av beholder 10–20 meter fra vei: kr 561,- pr. beholder pr. år inkl. mva. Deretter er tillegget
kr 280,- pr. påbegynt 10 meter pr. beholder.

Ekstratømming beholder: kr 420,-
Ekstratømming container: kr 1675,-

Prisliste 3-beholdersystem

Ordinær kildesortering. Prisene er oppgitt pr. år.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
PapirPlastemballasje
Tømmes hver 14. dagTømmes hver 4. ukeTømmes hver 8. uke
140 liter2412284142
240 liter3975468234
370 liter6354748374
660 liter113341333667
1.500 liter1930322711135
2.000 liter2572930271513
3.000 liter3860645422271
4.000 liter5146960553028

Prisliste Midtbyen og sentrumsnære områder

Prisene er oppgitt pr. år.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
Papir og plastemballasjeTotalsum
Tømmes ukentligBringes til Midtbypunkt
140 liter40887214810
240 liter686712128079
370 liter10793190512698
660 liter19253339822651
1.500 liter32808579038597
2.000 liter43748772051468
3.000 liter656221158077202
4.000 liter8751215443102956

Pris for renovasjon av nedgravde løsninger

For nedgravde avfallsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr. husstand.
Gebyret er på kr 1892,- pr. husstand pr. år inkl. mva.

Hytterenovasjon

Renovasjonsgebyret for fritidseiendom er beregnet til 40% av normalgebyr (140 liter). Gebyret er på kr 1135,- pr eiendom pr år inkl. mva.

Søknad om engangsstøtte

Som et avfallsreduserende tiltak, gis det engangsstøtte til varmkompostering, bokashi og tøybleier. Utstyret må være anskaffet etter 01.01.2020.

Varmkompostering

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for varmkompost
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. For å ha rett til denne stønaden, er det visse krav som må være oppfylt. Les mer om kravene her.

Engangsstøtte erstatter tidligere ordning med gebyrfradrag for varmkompostering.

Bokashi

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bokashi
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. Det gis ikke tilskudd til kjøp av litteratur og rengjøringsmidler.

Tøybleier

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bruk av tøybleier med 50 % av kostnaden inntil
1000 kroner inklusiv merverdiavgift per barn. Du kan søke én gang pr barn.

Kriterier for å søke:

  • Barnet må være født og ikke eldre enn 2 år når søknaden blir innsendt (legg ved kopi av barnets fødselsattest hvor det fremgår at søker er barnets forelder, eventuelt en bekreftelse på at søker er barnets omsorgsperson)
  • Det kan søkes om ett tilskudd pr barn

Det gis støtte til tøybleier, våtposer og engangsinnlegg/rispapir. Det gis ikke støtte til salver, porto, importgebyr eller toll.

For å søke tilskudd, les mer og søk her.