Prislister

Gjeldende priser for 2023. Prisene er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Gjeldende priser for 2023. Prisene for beholdere og containere er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Ekstragebyr

Plassering av beholder 10–20 meter fra vei: kr 617,- pr. beholder pr. år inkl. mva. Deretter er tillegget
kr 308,- pr. påbegynt 10 meter pr. beholder.

Ekstratømming beholder: kr 462,-
Ekstratømming container: kr 1843,-

Prisliste 3-beholdersystem

Ordinær kildesortering. Prisene er oppgitt pr. år.
Ny gebyrmodell fra 2023:
Gebyret ligger kun på restavfallet. I praksis betyr det at du kan bestille større beholder/container på papp/papir og plastemballasje uten at gebyret endres.
NB! De som har utsortering av matavfall har andre tømmefrekvenser enn nevnt i tabellen.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
PapirPlastemballasje
Tømmes hver 14. dagTømmes hver 4. ukeTømmes hver 8. uke
140 liter313000
240 liter536600
370 liter827300
660 liter1475800
1.500 liter2515500
2.000 liter3354000
3.000 liter5031000
4.000 liter6708000

Prisliste Midtbyen og sentrumsnære områder

Prisene er oppgitt pr. år.
Ny gebyrmodell fra 2023:
Gebyret ligger kun på restavfallet.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
Papir og plastemballasje
Tømmes ukentligBringes til Midtbypunkt
140 liter53210
240 liter91220
370 liter140640
660 liter250890
1.500 liter427640
2.000 liter570180
3.000 liter855270
4.000 liter1140360

Pris for renovasjon av nedgravde løsninger

For nedgravde avfallsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr. husstand.
Gebyret er på kr 2191,- pr. husstand pr. år inkl. mva.

Hytterenovasjon

Renovasjonsgebyret for fritidseiendom er beregnet til 40% av normalgebyr (140 liter). Gebyret er på kr 1252,- pr eiendom pr år inkl. mva.

Søknad om engangsstøtte

Som et avfallsreduserende tiltak, gis det engangsstøtte til varmkompostering, bokashi og tøybleier. Utstyret må være anskaffet etter 01.01.2020.

Varmkompostering

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for varmkompost
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. For å ha rett til denne stønaden, er det visse krav som må være oppfylt. Les mer om kravene her.

Engangsstøtte erstatter tidligere ordning med gebyrfradrag for varmkompostering.

Bokashi

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bokashi
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. Det gis ikke tilskudd til kjøp av litteratur og rengjøringsmidler.

Tøybleier

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bruk av tøybleier med 50 % av kostnaden inntil
1000 kroner inklusiv merverdiavgift per barn. Du kan søke én gang pr barn.

Kriterier for å søke:

  • Barnet må være født og ikke eldre enn 2 år når søknaden blir innsendt (legg ved kopi av barnets fødselsattest hvor det fremgår at søker er barnets forelder, eventuelt en bekreftelse på at søker er barnets omsorgsperson)
  • Det kan søkes om ett tilskudd pr barn

Det gis støtte til tøybleier, våtposer og engangsinnlegg/rispapir. Det gis ikke støtte til salver, porto, importgebyr eller toll.

For å søke tilskudd, les mer og søk her.