Prislister

Gjeldende priser for 2020. Prisene er oppgitt i kr pr. mnd, inkl. mva.

Gjeldende priser for 2020. Prisene for beholdere og containere er oppgitt i kr pr. måned, inkl. mva.

Ekstragebyr

Plassering av beholder 10–20 meter fra vei: kr 46,75,- pr. beholder pr. mnd inkl. mva. Deretter er tillegget
kr 23,33,- pr. påbegynt 10 meter pr. beholder.

Prisliste 3-beholdersystem

Ordinær kildesortering. Prisene er oppgitt pr. måned.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
PapirPlastemballasje
Tømmes hver 14. dagTømmes hver 4. ukeTømmes hver 8. uke
140 liter201,0023,6711,83
240 liter331,2539,0019,5
370 liter529,5062,3331,17
660 liter944,50111,0855,58
1.500 liter1608,58189,2594,58
2.000 liter2144,08252,25126,08
3.000 liter3217,17378,50189,25
4.000 liter4289,08504,58252,33

Prisliste Midtbyen og sentrumsnære områder

Prisene er oppgitt pr. måned.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
Papir og plastemballasjeTotalsum
Tømmes ukentligBringes til Midtbypunkt
140 liter340,6760,08400,83
240 liter572,25101,00673,25
370 liter899,42158,751058,17
660 liter1604,42283,171887,58
1.500 liter2734,00482,503216,42
2.000 liter3645,67643,334289,00
3.000 liter5468,50965,006433,50
4.000 liter7292,671286,928579,67

Pris for renovasjon av nedgravde løsninger

For nedgravde avfallsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr. husstand.
Gebyret er på kr 157,67,- pr. husstand pr. mnd inkl. mva.

Hytterenovasjon

Renovasjonsgebyret for fritidseiendom er beregnet til 40% av normalgebyr (140 liter). Gebyret er på kr 94,58,- pr eiendom pr mnd inkl. mva.

Søknad om engangsstøtte

Som et avfallsreduserende tiltak, gis det engangsstøtte til varmkompostering, bokashi og tøybleier. Utstyret må være anskaffet etter 01.01.2020.

Varmkompostering

Det gis tilskudd på inntil kr 1.000,- inkl. mva for utstyr til varmkompostering. For å ha rett til denne stønaden, er det visse krav som må være oppfylt. Les mer om kravene her.

Engangsstøtte erstatter tidligere ordning med gebyrfradrag for varmkompostering.

Bokashi

Fra 1.1.2020 kan det søkes tilskudd på inntil kr 1.000,- til kjøp av bokashisett (to bøtter inkl. bokashistrø). Det gis ikke tilskudd til kjøp av litteratur og rengjøringsmidler.

Tøybleier

Fra 1.1.2020 kan det søkes tilskudd på inntil kr 1000,- inkl. mva for kjøp av tøybleier. Du kan søke én gang pr barn.

Kriterier for å søke:

  • Barnet må være født og ikke eldre enn 2 år når søknaden blir innsendt (legg ved kopi av barnets fødselsattest hvor det fremgår at søker er barnets forelder, eventuelt en bekreftelse på at søker er barnets omsorgsperson)
  • Det kan søkes om ett tilskudd pr barn

Det gis støtte til tøybleier, våtposer og engangsinnlegg/rispapir. Det gis ikke støtte til salver, porto, importgebyr eller toll.

Slik søker du engangsstøtte

For å søke om engangsstønad til varmkompostering, bokashi eller tøybleier, send mail til kildesortering@trv.no. Vi trenger navn, adresse, telefonnummer og  kontonummer. Husk å legge ved dokumentasjon på innkjøp det søkes støtte for og kopi av fødselsattest for barn (gjelder tøybleier).
NB! Engangsstøtten har ikke tilbakevirkende kraft, slik at alle innkjøp må være gjort etter 1.1.2020.

Krav til kvittering – felles for alle ordninger for engangsstøtte

  • Kvitteringen skal dokumentere at det er betalt for et produkt som vi gir tilskudd til
  • Ordrebekreftelser og vippsbetaling uten komplett kvittering blir avvist
  • Søknader med kvitteringer som ikke oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist
  • Det må listes opp hvilke produkter på kvitteringen det søkes engangsstøtte for