Prislister

Gjeldende priser for 2024. Prisene er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Gjeldende priser for 2024. Prisene for beholdere og containere er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Beholdere og containere

Ordinær kildesortering. Prisene er oppgitt pr. år.

Gebyret ligger kun på restavfallet. I praksis betyr det at du kan bestille større beholder/container på papp/papir og plastemballasje uten at gebyret endres. Merk at det kommer et gebyr på kr 300,- inkl mva for bytte av størrelse.
Ny renovasjonsordning innføres i Trondheim i 2023/2024. Alle med småbeholdere (grønne plastbeholdere med hjul) får egne beholdere for matavfall og glass- og metallemballasje.

Se trv.no/matavfall for oversikt over utrullingsplanen og mer informasjon.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
PapirPlast-emballasjeMatavfallGlass- og metallemballasje
140 liter46330000
240 liter79520000
370 liter12 244 0000
660 liter21 8400000
1.500 liter37 2290000
2.000 liter49 639 0000
3.000 liter74 4590000
4.000 liter99 2780000

Viktig: Hentestedet for grønne plastbeholderne med hjul skal plasseres slik at hentevei blir kortest mulig. Hentevei skal være maksimalt 10 meter fra renovasjonsbilens stoppested.

Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen beholder innen 10 metersgrensen, kan søke om å få hentet beholderen mot et tilleggsgebyr.

Prisliste Midtbyen og sentrumsnære områder

Prisene er oppgitt pr. år.
Gebyret ligger kun på restavfallet.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
Papir og plastemballasje
Tømmes ukentligBringes til Midtbypunkt
140 liter78760
240 liter13 5010
370 liter20 8140
660 liter37 1280
1.500 liter63 2900
2.000 liter84 3870
3.000 liter126 5800
4.000 liter168 7730

Pris for renovasjon av nedgravde løsninger

For nedgravde avfallsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr. husstand.
Gebyret er på kr 3250,- pr. husstand pr. år inkl. mva.

Hytterenovasjon

Renovasjonsgebyret for fritidseiendom er beregnet til 40% av normalgebyr (140 liter). Gebyret er på kr 1853,- pr eiendom pr år inkl. mva.

Søknad om engangsstøtte

Som et avfallsreduserende tiltak, gis det engangsstøtte til varmkompostering, bokashi og tøybleier. Utstyret må være anskaffet etter 01.01.2020.

Varmkompostering

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for varmkompost
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. For å ha rett til denne stønaden, er det visse krav som må være oppfylt. Les mer om kravene her.

Engangsstøtte erstatter tidligere ordning med gebyrfradrag for varmkompostering.

Bokashi

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bokashi
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. Det gis ikke tilskudd til kjøp av litteratur og rengjøringsmidler.

Tøybleier

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bruk av tøybleier med 50 % av kostnaden inntil
1000 kroner inklusiv merverdiavgift per barn. Du kan søke én gang pr barn.

Kriterier for å søke:

  • Barnet må være født og ikke eldre enn 2 år når søknaden blir innsendt (legg ved kopi av barnets fødselsattest hvor det fremgår at søker er barnets forelder, eventuelt en bekreftelse på at søker er barnets omsorgsperson)
  • Det kan søkes om ett tilskudd pr barn

Det gis støtte til tøybleier, våtposer og engangsinnlegg/rispapir. Det gis ikke støtte til salver, porto, importgebyr eller toll.

For å søke tilskudd, les mer og søk her.

Ekstragebyrer

Hentestedet for de som har grønne plastbeholdere med hjul skal plasseres slik at hentevei blir kortest mulig. Hentevei skal være maksimalt 10 meter fra renovasjonsbilens stoppested. Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen oppsamlingsenhet innen 10 metersgrensen, kan søke om å få hentet beholderen mot et tilleggsgebyr. Det må foreligge en erklæring på nedsatt funksjonsevne fra lege eller HC-bevis.

Ekstratømming beholder: kr 500,-
Ekstratømming container: kr 1950,-

Ekstra nøkkel/RFID – brikke: kr 115,-

Gravitasjonslås: kr 500,-

Beholdebytte: kr 300,- Dette gjelder kun ved bytte av størrelse og ikke ved ødelagt beholder