Beholdere

Vanlige avfallsbeholdere i plast. Passer for eneboliger og små borettslag.

 

Våre avfallsbeholdere i plast kommer i fire ulike størrelser, fra 140 liter og helt opp til 660 liter. Du kan ha ulik størrelse for hver enkelt avfallstype, og det er størrelsen på beholderen som avgjør hva du skal betale i renovasjonsavgift.

Avfallsbeholdere i forskjellige størrelser
Trondheim Renholdsverk tilbyr avfallsbeholdere i plast i fire ulike størrelser

I prislista finner du oversikt over avfallsbeholdere og containere du kan velge mellom, og hva de ulike størrelsene koster.

Ytre mål på beholderne

Kapasitet Bredde (cm)Høyde (cm)Dybde (cm)
140 liter50 10755
240 liter5810773
370 liter7610880
660 liter12612277

Nabodeling

Vi blir stadig flinkere til å redusere mengden avfall, og noen opplever at avfallsbeholderne er for store. Da kan det være en god idé å gå sammen med andre husstander og dele beholder(e). Dette kan f.eks. være aktuelt dersom du:

  • er enslig og har lite avfall
  • ikke har areal for oppstillingsplass på egen grunn
  • ønsker å redusere renovasjonsgebyret
  • komposterer matavfall og ikke har behov for 140 liter

Ta kontakt med kundesenteret på kildesortering@trv.no eller telefon 917 54 000 om dere ønsker nabodeling.

Innbygging av avfallsbeholdere

Mange ønsker å bygge inn eller skjerme avfallsbeholderne på eiendommen sin i et skur eller lignende.

Husk å ta kontakt med kommunen for å få full oversikt over reglene for byggetillatelse!

Dersom du ønsker å bygge inn avfallsbeholderne, er det lurt å ta hensyn til praktiske ting som:

  • Tilgjengelighet for brukere og renovatører
  • Bygg stort nok med tanke på økte avfallsmengder og fremtidige endringer
  • Lukt/støy-problematikk ved plassering
  • Unngå nivåforskjeller mellom skur og bakke
  • Unngå dører og låser på avfallsskur

Se flere råd for bygging av avfallsskur her