Støtteordninger

Ønsker du å redusere avfallsmengden? Da har vi ulike økonomiske tilskudd samt gratis kurs i varkompostering.

Tilskuddsordninger

Fra 01.01.2020 innførte Trondheim kommune engangsstøtte for innkjøp av varmkompostering, bokashi og tøybleier til privathusholdninger og fritidsboliger.

Det gis engangsstøtte, mot dokumentasjon, for bruk av tøybleier med 50% av kostnaden inntil 1000 kroner, inkl. mva, pr barn.

Det gis engangsstøtte, mot dokumentasjon, for varmkompostering eller bokashi med 50% av kostnaden inntil 1000 kroner, inkl. mva.

NB! Engangsstøtte gis til kjøp foretatt fra og med 1.1.20.

Krav til kvittering – felles for alle tilskuddsordninger

 • Innsendt kvittering skal dokumentere at det er kjøpt inn et produkt som Trondheim kommune gir tilskudd til. Produktet må være betalt før søknad om engangsstøtte er innsendt. Vippsbetaling uten komplett kvittering, ordrebekreftelser, kvitteringer hvor det er uklart hvilke produkter som er kjøpt inn, blir avvist.
  Tilbakebetaling føres til konto betalingen har gått ut fra, informasjon om dette må komme fram på dokumentasjon.
 • Søknader med kvitteringer som ikke oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist.
 • I tillegg til å legge ved kvittering, må det listes opp hvilke produkter på kvitteringen det søkes engangsstøtte for, og summere disse.
 • Den som søker kan kun søke på egne vegne.
 • Hjemmelshaver må søke om engangsstøtte til fritidsbolig

Bokashi- Kjøkkenkompostering

Vi gir tilskudd til:

 • Privathusholdninger og fritidsboliger i Trondheim kommune.
 • Leietakere som bor i Trondheim kommune.
 • Ett tilskudd per Bokashisett per boenhet (to bøtter inkl. Bokashistrø – maks 3 kg strø)

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Bokashistrø utover første kjøp på maks 3 kg
 • Bøker til Bokashi (dersom Bokashisett inkluderer bok, blir bokens verdi (veiledende pris) trukket ifra på kvitteringens sum)
 • Frakt på produkt
 • Kull

Søknadsskjema for engangsstøtte bokashi:

Søknad om tilskudd til Bokashi

Varmkompostbinger

Vi gir tilskudd til:

 • Privathusholdninger og fritidsboliger i Trondheim kommune.
 • Én kompostbinge pr husstand
 • Krav til, og oversikt over godkjente kompostbinger.

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ikke-godkjente kompostbinger
 • Frakt på produkt

Du kan også lese om varmkompostering her:

Søknadsskjema for engangsstøtte kompostbinge:

Søknad om tilskudd til varmkompostering

Tøybleier

Vi gir tilskudd til:

 • Privathusholdninger i Trondheim kommune.
 • Bleier
 • Brillebukser/sperrelag/lommebleier/rispapir
 • Innlegg/kluter til bleier
 • Alt i ett/to tøybleier

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Forbruksmateriell som for eksempel lanolinolje/ullkur og ullsåpe
 • Strikkeoppskrifter
 • Garn for selvstrikk, strikkepinner etc.
 • Frakt på produkt

Krav:

 • Privathusholdninger og fritidsboliger i Trondheim kommune.
 • Fødselsattest hvor det fremgår at søker er barnets forelder
 • Det gis ett tilskudd pr barn (engangstilskudd)
 • Søknaden må være sendt inn før barnet har fylt 3 år (tilskuddet gis til barn fra 0 til og med 2 år)

Søknadsskjema for engangsstøtte tøybleier:

Søknad om tilskudd til tøybleier