Varmkompostering

Varmkompostering

Ønsker du å redusere avfallsmengden? Vi tilbyr gratis kurs i varmkompostering for privatpersoner og barnehager/skoler.

Frem til det kommer  på plass en ordning for kildesortering av matavfall, ønsker Trondheim Renholdsverk å stimulere til økt kompostering, og tilbyr gratis kurs i varmkompostering  for innbyggere i Trondheim kommune.

Kompostering av matavfall er bra for miljøet. Man reduserer mengden restavfall med 50–100 kg per person i året, og produserer nyttig næring til hagen. Barn og unge som deltar i kompostering hjemme eller i skole/barnehage lærer om kretsløpet, gjenvinning og hvordan vi i hverdagen kan bidra til et bedre miljø.

For matavfall er det ikke godt nok at det er kompostert; det skal være varmkompostert. Kravet om tilstrekkelig isolasjon er en av de viktigste forutsetningene for at alt avfallet går gjennom en slik hygieniseringsprosess. Det vil si at avfallet oppnår en temperatur på seksti-sytti grader, hvor sykdomsfremkallende organismer dør.

Trondheim Renholdsverk har to prosjekter for varmkompostering:

  • Kompostering i husholdninger
  • Kompostering i barnehager og skoler

Abonnenter som komposterer alt våtorganisk avfall hjemme kan søke om en engangsstønad på inntil kr 1000,-. Stønad blir gitt til hjemmekomposteringsutstyr som f.eks. binge. Det gis ikke stønad til litteratur, salver, spesialrengjøringsmidler etc.

Tiltak ved feil og stopp i komposteringsprosessen

Komposteringshjelp