Hytterenovasjon

Her finner du informasjon og hytterenovasjon og hvor punktene ligger.

 

Hytterenovasjon – i 2024 blir det endringer

1.januar 2020 innførte Trondheim kommune hytterenovasjon for alle fritidseiendommer i kommunen. Alle som sto registrert som eier av en fritidseiendom i kommunens register fikk brev med informasjon om denne endringen.

I 2024/2025 vil det bli gjort enkelte endringer i ordningen:

I dag er det det 24 hyttepunkter rundt om i Trondheim kommune. I løpet av 2024 reduseres antallet hyttepunkter til 12.  

Årsaken er at det er flere hyttepunkter som i dag ligger uhensiktsmessig tett, og dessverre ser vi mye forsøpling rundt flere av punktene. Det vil bli satt opp skilt på punktene det gjelder, i god tid før punktene fjernes. 

De 12 hyttepunktene som beholdes skal i løpet av 2024 oppgraderes til full kildesortering med matavfall, restavfall, papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Hytteabonnenter vil få beskjed om dette i eget brev i løpet av 2024. 

Alle hytteabonnenter får fortsatt lett tilgang til returpunkt. 

Ønsker du å søke fritak?

Trondheim kommune har etter Forurensningsloven plikt til å etablere ordninger for forsvarlig håndtering av husholdningsavfall. Avfall fra fritidseiendom blir etter lovens §27a første ledd og §30 regnet som husholdningsavfall.

Terskelen for å søke fritak vil være høy. Det at hytta står tom, brukes lite eller at det er langt til nærmeste hyttepunkt gir ikke grunn for fritak. For å få innvilget fritak må det være objektive trekk ved eiendommen eller noe ved eiendommens beskaffenhet som gir grunnlag for fritak.

Skjema for fritak

Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 917 54 000 eller e-post kildesortering@trv.no.

Gebyr

Renovasjonsgebyret for fritidseiendom er beregnet til 40% av normalgebyr (140 liter). Gebyret for 2024 er på kr 1853,- pr eiendom pr år inkl. mva.

Hvor er hyttepunktene?

Ved alle punkt vil det være full kildesortering med restavfall papp/papir og plastemballasje slik at man får samme ordning hjemme som på hytta. Noen punkt vil også ha glass- og metallemballasje.

For kart, se her.

Hvor er hyttepunktene?

Hyttepunktene finner du her:  

 • Amundsdalsvegen, rasteplass v/Tillerbrua 
 • Parkeringsplass Sjøla/Brøttemsvegen 
 • Bynesveien, rasteplass v/Faua 
 • Solemsvegen, P-plass v/Bymarka friluftsbarnehage 
 • Fjellseterveien, P-plass v/ferista 
 • Jonsvannsvegen/Vikelvvegen 
 • Smistadveien 60, P-plassen til Rønningen 
 • Bjørklivegen, P-plass, v/ Teigen bygdemuseum 
 • Brøttemsvegen 1122, v/skotthyllbanen 
 • Ringvålvegen 347, P-plassen til Ringvål stadion 
 • Tømmerdalsveien, P-plass v/Gramskaret 
 • Leinstrandvegen, rasteplass v/Leinøra
   

 Disse punktene fjernes i løpet av våren 2024: 

 • Bjørklivegen v/betalingsbom 
 • Brøttemsvegen v/bom til Brungmarka 
 • Bostadvegen/Bostadgårdan 
 • Bynesveien, Rye v/Nic. Haugrønning 
 • Vådanvegen, p-plass v/Dikehaugen 
 • Jonsvannsvegen, v/Kuset 
 • Jonsvannsvegen, P-plass v/Tjønnlia 
 • Bratsbergvegen/Leiråkervegen 
 • Målsjøåsen 3, v/pumpehus 
 • Brøttemsvegen/Sagodden v/nr. 16 
 • Holtmarkvegen v/skytterbanen 
 • Sagodden 17 

 Det er ulovlig å sette igjen avfall ved hyttepunktene.