Overflatecontainere

Passer for borettslag/sameier på 10–50 boenheter.

Våre containere er et tilbud knyttet til privat husholdningsrenovasjon, med fast oppstilling og tømming. Ønsker du å leie avfallscontainter i en kortere periode, må du henvende deg til private aktører som vårt søsterselskap Retura TRV, Franzefoss, Ragn-Sells e.l.

Overflatecontainere kommer i flere størrelser, fra 1,5 til 4 kubikkmeter, og kan benyttes til én eller alle typer avfall.

Andre fordeler med overflatecontainere er:

  • Innkast på begge sider
  • Plasseringsvennlig
  • Helhetlig design
  • Mindre utsatt for skadedyr og hærværk

 

Overflatecontainere kan erstatte mange små beholdere, noe som medfører redusert trafikk fra renovasjonsbiler, og tryggere omgivelser for små og store myke trafikanter. Containerne tømmes av en renovasjonsbil med kran. Det er ikke nødvendig med store arealer foran containerne for at renovasjonsbilen skal komme til.

prislista finner du oversikt over avfallsbeholdere og containere du kan velge mellom, og hva de ulike størrelsene koster.

Ytre mål på overflatecontainere

Kapasitet Lengde (cm)Bredde (cm)Høyde (cm)
1,5 kubikkmeter15080170
2 kubikkmeter150105170
3 kubikkmeter150150170
4 kubikkmeter150180170


Spesifikasjoner for veg og adkomst for renovasjonsbil

Nødvendig veibredde: 4 meter
Nødvendig fri høyde: 4,5 meter
Nødvendig akseltrykk: 10 tonn
Helning på vei: Bør ikke overstige 6 %. Maks 8 %

 

Veiledende krav til plassering

Fri høyde ved løfteoperasjon: 11 meter (fritt for grener, lyktestolper osv.)
Ved høyspent: 30 meter

Oppstillingsplass for renovasjonsbil ved tømming må være tilnærmet plant med container.