Nedgravde løsninger

Her finner du informasjon om nedgravde containere og avfallssug. Passer for borettslag med mer enn 50 boenheter.

Nedgravde løsninger vil kort og godt si avfallsløsninger hvor avfallet oppbevares under bakken. Den eneste synlige delen er diskré innkastsøyler med adgangskontrollerte luker og universell utforming. Denne løsningen hindrer både lukt, skadedyr, hærverk og brann. Beboerne får et rent og pent nærmiljø, og trafikken fra renovasjonsbiler reduseres til et minimum.

Trondheim kommune har som målsetting at byen skal ha 50 prosent nedgravde avfallsløsninger innen 2030. Ved bygging av nye boliger i Trondheim stilles det derfor krav om nedgravd avfallsløsning for flere enn åtte boenheter. Alle som bor i eksisterende borettslag, sameier og nabolag/velforeninger har også anledning til å etablere en nedgravd avfallsløsning som erstatning for avfallsdunker og overflatecontainere. I Trondheim har vi to typer nedgravde avfallsløsninger; avfallssug og nedgravde containere. Avfallssug betyr at avfallet kastes ett sted, og transporteres gjennom rør til et hentested. Avfallsløsninger med nedgravde containere har rett og slett containerne sine gravd ned, slik at de er under bakken.

Avfallssug

I et avfallssug transporteres avfallet i rør under bakken og tømmes et annet sted enn det kastes. Brukerne kaster avfallet inn i en luke innendørs eller utendørs. Vi har to typer avfallssug; mobilt og stasjonært.

Mobilt avfallssug

I et mobilt avfallssug mellomlagres avfallet i tanker under innkastsøylen, enten i kjeller eller i nedgravd bunker. Tankene kan leveres i mange størrelser, og skreddersys til formålet. Avfallet hentes av en spesialbygget renovasjonsbil via et tilkoblingspunkt. Ved tømming suges avfallet gjennom rørsystemet og inn i bilen.

stasjonaert_avfallssug
Stasjonært avfallsug: Avfallet transporteres via et rørsystem under bakken til et terminalbygg.

Stasjonært avfallssug

I et stasjonært avfallssug mellomlagres avfallet i ventil eller tank under innkastet. Ved tømming suges avfallet via rør til container plassert i et terminalbygg hvor den hentes og tømmes av krokbil. Det er nesten ubegrenset kapasitet på stasjonære avfallssug, siden avfallet tømmes etter behov.

Nedgravd container

Hele containersystemet er nedsenket i betongelement under bakkeplan og bare innkastsøylen er synlig over bakkenivå. Ved tømming heises containeren opp med kran. Avfallet tømmes i renovasjonsbilen ved at bunnlukene på containeren åpner seg.

Nedgravd container: Den store oppsamlingscontaineren som til vanlig ligger skjult under bakken, løftes opp av en spesialkonstruert renovasjonsbil for tømming.