Samfunnsansvar

Trondheim Renholdsverks samfunnsoppdrag er å tilby helhetlige og konkurransedyktige avfalls- og gjenvinningsløsninger til innbyggere i Trondheim kommune, og kommunens offentlige tjenester. Vi skal være blant Norges beste når det gjelder å ivareta ressursene i avfallet på en mest mulig moderne, effektiv og miljøvennlig måte, og nasjonalt ledende når det gjelder innovasjonsgrad, arbeidsmiljø og kvalitet.

SAMFUNNSANSVAR

I hjertet av vårt engasjement ligger et genuint ønske om å bidra positivt til en langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft gjennomsyrer derfor hele virksomheten og ligger til grunn for både visjon, mål og verdier. Vi stiller også krav til, og kontrollerer, at våre leverandører følger lover og regler, og at de også tar samfunnsansvar.

Lærebedrift

Trondheim Renholdsverk er en godkjent lærebdrift, og vi har 1-2 lærlinger i faget yrkessjåfør. I tillegg driver vi etterutdanning i fagene yrkessjåfør og gjenvinningsfaget.  Å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere for fremtiden, er en viktig oppgave for oss, og et oppdrag vi har både glede og nytte av.

Bærekraft

Med bærekraft som driver, forplikter vi oss til å lede virksomheten på en ansvarlig og miljøvennlig måte, og til å opptre med skikkelighet og integritet både overfor samfunn, enkelt­mennesker og miljø. Fokus på bærekraft legger også premissene for hvordan vi forvalter mål­settingen om å ivareta ressursene i avfallet på en best mulig måte.

Fra bruk-og-kast  til bruk-og-gjenbruk

Selv om Trondheim Renholdsverk lever av å samle inn avfall, er vi levende opptatt av å redusere mengden vi kaster. Ved gjenvinningsstasjonen mottar vi varer for salg ved BrukOm på Nyhavna. Slik forlenger vi levetiden til både stort og smått som ellers ville blitt kastet. Vi jobber også for avfallsreduksjon, blant annet ved å kjøre kampanjer mot matsvinn.