Samfunnsansvar

Trondheim Renholdsverks samfunnsoppdrag er å tilby helhetlige og konkurransedyktige avfallsløsninger og tjenester til innbyggere i Trondheim kommune, og kommunens offentlige tjenester. Vi skal være blant Norges beste når det gjelder å ivareta ressursene i avfallet på en mest mulig moderne, effektiv og miljøvennlig måte, og nasjonalt ledende når det gjelder innovasjonsgrad, arbeidsmiljø og kvalitet.

SAMFUNNSANSVAR

I hjertet av vårt engasjement ligger et genuint ønske om å bidra positivt til en langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft gjennomsyrer derfor hele virksomheten og ligger til grunn for både visjon, mål og verdier. Vi stiller også krav til, og kontrollerer, at våre leverandører følger lover og regler, og at de også tar samfunnsansvar.

Lærebedrift

Trondheim Renholdsverk er en godkjent lærebdrift, og vi har 1-2 lærlinger i faget yrkessjåfør. I tillegg driver vi etterutdanning i fagene yrkessjåfør og gjenvinningsfaget.  Å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere for fremtiden, er en viktig oppgave for oss, og et oppdrag vi har både glede og nytte av.

Arbeidspraksis

Vi tar vårt samfunnsansvar på største alvor ved å tilby praksisplasser til mennesker som stiller svakere på arbeidsmarkedet. BrukOM, gratisbutikken vår på Heggstadmoen, henter f.eks. arbeidskraft  gjennom en avtale med attføringsbedriften Prima og Kvalifiseringssenter for innvandrere. Arbeidet består i reparasjonsjobber og kundebehandling, og mange får verdifull språktrening i tillegg til arbeidsoppgavene.

Bærekraft

Med bærekraft som driver, forplikter vi oss til å lede virksomheten på en ansvarlig og miljøvennlig måte, og til å opptre med skikkelighet og integritet både overfor samfunn, enkelt­mennesker og miljø. Fokus på bærekraft legger også premissene for hvordan vi forvalter mål­settingen om å ivareta ressursene i avfallet på en best mulig måte.

Fra bruk-og-kast  til bruk-og-gjenbruk

Selv om vi lever av å samle inn avfall, er vi levende opptatt av å redusere mengden vi kaster.
For å skape oppmerksomhet rundt temaet gjenbruk og avfallsreduksjon, arrangerer vi hvert år Gjenbruksdagen i samarbeid med Fretex, med moteshow, konsert og bruktutsalg på Torvet i Trondheim.