Strategiske føringer

Strategiske føringer for virksomheten. Visjon, verdier og overordnet mål.

Sammen mot et felles mål

strategi illustrasjon

Last ned selskapets vedtekter (pdf)

Forretningsidé – samfunnsoppdrag

Trondheim Renholdsverks samfunnsoppdrag er å tilby helhetlige og konkurransedyktige avfalls- og gjenvinningsløsninger til innbyggere i Trondheim kommune, og kommunens offentlige tjenester. Vi skal være blant Norges beste når det gjelder å ivareta ressursene i avfallet på en mest mulig moderne, effektiv og miljøvennlig måte, og nasjonalt ledende når det gjelder innovasjonsgrad, arbeidsmiljø og kvalitet.

Samfunnsansvar

I hjertet av vårt engasjement ligger et genuint ønske om å bidra positivt til en langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft gjennomsyrer derfor hele virksomheten og ligger til grunn for både visjon, mål og verdier. Les mer om vårt samfunnsansvar her.

Overordnet mål

Trondheim Renholdsverk skal være foretrukket leverandør, uansett.

Visjon og verdier

Trondheim Renholdsverks visjon og verdier er tuftet på samfunnsoppdraget vårt, og på det utvidede samfunnsansvaret en virksomhet med vårt mandat bør ta. De forteller oss hvordan vi bør løse arbeidsoppgaver og hvordan vi skal opptre overfor kunder og hverandre.

Vår visjon:

«Best i byen, kvalitet i alle ledd»

Våre verdier

Likeverd – Offensiv – Pålitelig – Kundeorientert

Prioriteringer

Med bærekraft som driver, forplikter vi oss til å lede virksomheten på en ansvarlig og miljøvennlig måte, og til å opptre med skikkelighet og integritet både overfor samfunn, enkeltmennesker og miljø. Vi er overbevist om at fremtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Vi prioriterer å utvikle oss lønnsomt og stabilt ut fra en god moralsk og etisk innstilling.

Bærekraft skal styre driften

Fokus på bærekraft legger også premissene for hvordan vi forvalter målsettingen om å ivareta ressursene i
avfallet på en best mulig måte . «Sirkulær økonomi» (at ressurser forblir i økonomien, selv om produktet de inngår i ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål) og avfallspyramiden, er modeller vi styrer etter.

 

Last ned Strategibrosjyren (pdf)
Ønsker du å få tilsendt fullversjonen av strategidokumentet, ta kontakt med Tone P. Olden: 93 63 61 60

Årsrapporter

Årsrapporter på konsernnivå

Årsrapporter for tidligere år kan fås ved henvendelse til Tone P. Olden: 93 63 61 60