Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon

Heggstadmoen 65.
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon kan benyttes av husholdningene i Trondheim og Klæbu kommune.

 

 

Vi holder ordinær åpningstid (OBS! BrukOM er stengt), men er du syk eller i karantene, ber vi om at du tenker deg om to ganger før du oppsøker gjenvinningsstasjonen! Ikke utsett oss for ekstra smittefare – takk for at du hjelper oss å holde oss friske! Mer info

Prøv vårt interaktive kart og planlegg besøket

Dette avfallet er det gratis å levere

Impregnert trevirke, trevirke, metall, papp, papir, plastemballasje, isoporemballasje, glass- og metallemballasje, brukte klær (UFF), papir til makulering, farlig avfall, el-avfall, pcb- og klorparafinerte vinduer, hvitevarer, små fritidsbåter under 15 fot. Brukbare og ødelagte tekstiler/sko og brukbare møbler leveres gratis (Fretex). Ødelagte møbler må leveres som restavfall (gebyr).

Les viktig informasjon om følgende:

Asbest og eternitt

Hva gjør man med maten når kjøleskap/fryser ryker?

 

Levering mot betaling

Restavfall (ikke matavfall) i gjennomsiktige sekker, bildekk med og uten felg. Kr 1,55pr. kg.

Slakteavfall/ avfall fra jakt. Ta kontakt med betjening. Kr 5,50 pr. kg.

Naturlige og bearbeidede masser (Tegl, betong og takstein, ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr) skal nå leveres på Hageavfallsmottaket. Kr 9 øre pr. kg.

 

Vi ønsker primært at besøkende skal betale med kort når de leverer noe på betalingssiden, men du er også velkommen til å betale kontant.

Betaling med kredit-/kontantkort

 • Vekta er ubetjent og utstyrt med kortautomat
 • Følg instruksjoner på skjermen
 • Kortet skal brukes både ved innveiing for å registrere vekt, og ved utveiing for å måle differansen og fastslå pris
 • Kjør aldri på vekta før bilen foran har kjørt av

Betaling kontant

 • Kontakt personalet for innveiing og registrering av vekt, samt utveiing og betaling

Vi er opptatt av sikkerhet

 • Kjør sakte på våre områder – max 10 km/t!
 • Barn skal sitte inne i bilen under opphold på gjenvinningsstasjonen
 • Barn skal IKKE sitte på hengeren i fart
 • Lukk hengeren forsvarlig hver gang du starter bilen og kjører videre mellom de ulike avfallspunktene
 • Du slipper å rygge
 • Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen
 • Kundeområdet er adskilt fra tungtrafikken
 • NB! Maks tillatt totalvekt på kjøretøy (inkl. last) er 3,5 tonn
  (gjelder ikke TRVs egne biler eller andre biler knyttet til driften)

Bruk gjennomsiktige sekker

Mange har tidligere levert usortert avfall i plastsekker på betalings-siden. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det går til riktig sluttbehandling. For fremtiden blir det derfor stilt krav om å sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker.

Bruker du blank sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er restavfall i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering. Vi oppfordrer derfor alle om å bytte ut «svartsekkene» med gjennomsiktige sekker for levering ved gjenvinningsstasjonen.

Regelen om at alt avfall som leveres ved gjenvinningsstasjonen skal sorteres, ble innført  i flere midtnorske avfallsselskap i 2017.

Gjennomsiktige sekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen, avdeling for farlig avfall.