Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon

Heggstadmoen 65.
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon kan benyttes av husholdningene i Trondheim og Klæbu kommune.

Dette avfallet er det gratis å levere

Impregnert trevirke, trevirke, metall, papp, papir, plastemballasje, isoporemballasje, glass- og metallemballasje, brukte klær (UFF), farlig avfall, el-avfall, pcb- og klorparafinerte vinduer, hvitevarer, små fritidsbåter under 15 fot. Brukbare og ødelagte tekstiler/sko og brukbare møbler leveres gratis (Fretex). Ødelagte møbler må leveres som restavfall (gebyr).

Les viktig informasjon om følgende:

Asbest og eternitt

Hva gjør man med maten når kjøleskap/fryser ryker?

 

Levering mot betaling

Dette leveres mot betaling. Avgiften er kr 1,47 pr. kg:

Restavfall (ikke matavfall) i gjennomsiktige sekker, bildekk med og uten felg.

Naturlige og bearbeidede masser (Tegl, betong og takstein, ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr) skal nå leveres på Hageavfallsmottaket.

 

Vi ønsker primært at besøkende skal betale med kort når de leverer noe på betalingssiden, men du er også velkommen til å betale kontant.

Betaling med kredit-/kontantkort

 • Vekta er ubetjent og utstyrt med kortautomat
 • Følg instruksjoner på skjermen
 • Kortet skal brukes både ved innveiing for å registrere vekt, og ved utveiing for å måle differansen og fastslå pris
 • Kjør aldri på vekta før bilen foran har kjørt av

Betaling kontant

 • Kontakt personalet for innveiing og registrering av vekt, samt utveiing og betaling

 

Vi er opptatt av sikkerhet

 • Kjør sakte på våre områder – max 10 km/t!
 • Barn skal sitte inne i bilen under opphold på gjenvinningsstasjonen
 • Barn skal IKKE sitte på hengeren i fart
 • Lukk hengeren forsvarlig hver gang du starter bilen og kjører videre mellom de ulike avfallspunktene
 • Du slipper å rygge
 • Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen
 • Kundeområdet er adskilt fra tungtrafikken
 • Maks tillatt totalvekt på kjøretøy (inkl. last) er 3,5 tonn

 

Prøv vårt interaktive kart og planlegg besøket

Bruk gjennomsiktige sekker

Mange har tidligere levert usortert avfall i plastsekker på betalings-siden. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det går til riktig sluttbehandling. For fremtiden blir det derfor stilt krav om å sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker.

Bruker du blank sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er restavfall i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering. Vi oppfordrer derfor alle om å bytte ut «svartsekkene» med gjennomsiktige sekker for levering ved gjenvinningsstasjonen.

Regelen om at alt avfall som leveres ved gjenvinningsstasjonen skal sorteres, ble innført  i flere midtnorske avfallsselskap i 2017.

Gjennomsiktige sekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen, avdeling for farlig avfall.