Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon

Heggstadmoen 65.
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon kan benyttes av husholdningene i Trondheim og Klæbu kommune.

Dette avfallet er det gratis å levere

Impregnert trevirke, trevirke, metall, papp, papir, plastemballasje, isoporemballasje, glass- og metallemballasje, brukte klær (UFF), farlig avfall, el-avfall, pcb- og klorparafinerte vinduer, hvitevarer, små fritidsbåter under 15 fot. Brukbare og ødelagte tekstiler/sko og brukbare møbler leveres gratis (Fretex/BrukOm). Ødelagte møbler må leveres som restavfall (gebyr).

Levering mot betaling

Dette leveres mot betaling. Avgiften er kr 1,47 pr. kg:

Restavfall (ikke matavfall) i gjennomsiktige sekker, bildekk med og uten felg.

Fyllmasse leveres mot en avgift på 9 øre pr. kg:
Urene masser: tegl, betong og takstein.
Rene masser: ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr.

 

Vi ønsker primært at besøkende skal betale med kort når de leverer noe på betalingssiden, men du er også velkommen til å betale kontant.

Betaling med kredit-/kontantkort

 • Vekta er ubetjent og utstyrt med kortautomat
 • Følg instruksjoner på skjermen
 • Kortet skal brukes både ved innveiing for å registrere vekt, og ved utveiing for å måle differansen og fastslå pris
 • Kjør aldri på vekta før bilen foran har kjørt av

Betaling kontant

 • Kontakt personalet for innveiing og registrering av vekt, samt utveiing og betaling

 

Vi er opptatt av sikkerhet

 • Kjør sakte på våre områder – max 10 km/t!
 • Barn skal sitte inne i bilen under opphold på gjenvinningsstasjonen
 • Barn skal IKKE sitte på hengeren i fart
 • Lukk hengeren forsvarlig hver gang du starter bilen og kjører videre mellom de ulike avfallspunktene
 • Du slipper å rygge
 • Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen
 • Kundeområdet er adskilt fra tungtrafikken
 • Maks tillatt totalvekt på kjøretøy (inkl. last) er 3,5 tonn

 

Prøv vårt interaktive kart og planlegg besøket

BrukOM

Obs! BrukOM har andre åpningstider enn gjenvinningsstasjonen: mandag–fredag kl 07–15. Lørdag stengt. NB! BrukOM har stengt 11. og 18. mai grunnet stor trafikk på gjenvinningsstasjonen.

Vi har som mål å øke gjenbruksgraden i samfunnet, og hindre at avfall oppstår. Vårt nye bidrag til økt gjenbruk er gratisbutikken BrukOM. Her kan folk sette fra seg ting som andre kan ha bruk for. Det kan være møbler, sykler, l eker, ski, nips og naps m.m. Du trenger ikke å levere noe for å ta med deg noe. Les mer om BrukOM.

 

Obs! Asbest og eternitt

Dette er gratis å levere. Asbest håndteres som farlig avfall (les mer om asbest hos Arbeidstilsynet). Ved levering er det krav til innpakking i to lag byggevareplast (0,2 mm), lagt på pall, maks 50 cm høy. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport (ikke maskeringstape). Plast og tape får du kjøpt i byggevarekjeder. Paller kan hentes gratis på gjenvinningsstasjonen. Vi tar ikke i mot uemballert asbestholdig avfall.

Bruk gjennomsiktige sekker

Mange har tidligere levert usortert avfall i plastsekker på betalings-siden. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det går til riktig sluttbehandling. For fremtiden blir det derfor stilt krav om å sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker.

Bruker du blank sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er restavfall i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering. Vi oppfordrer derfor alle om å bytte ut «svartsekkene» med gjennomsiktige sekker for levering ved gjenvinningsstasjonen.

Regelen om at alt avfall som leveres ved gjenvinningsstasjonen skal sorteres, ble innført  i flere midtnorske avfallsselskap i 2017.