Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon

Heggstadmoen 65.
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon kan benyttes av husholdningene i Trondheim kommune.

 

Prøv vårt interaktive kart og planlegg besøket ditt på gjenvinningsstasjonen 

Dette avfallet er det gratis å levere

Impregnert trevirke, trevirke, metall, papp, papir, plastemballasje, isoporemballasje, glass- og metallemballasje, brukte klær (Fretex), farlig avfall, el-avfall, pcb- og klorparafinerte vinduer, hvitevarer, små fritidsbåter under 15 fot. Brukbare og ødelagte tekstiler og brukbare møbler leveres gratis. Møbler som vi ikke ser muligheten til å selge videre, må leveres som avfall til sortering (gebyr). Dette vurderes av ansatte i BrukOm mottak.

PS: Fra og med juni 2024 tar vi i en periode ikke i mot bøker til ombruk. Dette skyldes at vi har svært mye bøker på lager.  Vi kan bare beklage, og håper at vi kan finne en løsning så snart som mulig. 

Slik sorterer du

Les viktig informasjon om følgende:

 

Levering mot betaling

Avfall til sortering (ikke matavfall) i gjennomsiktige sekker, bildekk med og uten felg. Kr 2,50 pr. kg.

Slakteavfall/avfall fra jakt. TRV har ikke lov til å ta i mot slakteavfall ved gjenvinningsstasjonen. Vi har ikke konsesjon fra Statsforvalteren til å ta i mot denne typen avfall. Små mengder kan graves ned lokalt dersom det ikke medfører lukt, forsøpling eller annen skade på miljøet.

Naturlige og bearbeidede masser (tegl, betong (uten armering) og takstein, ikke-forurenset jord, sand, grus, stein, leire, torv og myr) skal nå leveres på Hageavfallsmottaket. Kr 0,40 kr pr. kg.

Vi ønsker primært at besøkende skal betale med kort når de leverer noe på betalingssiden, men du er også velkommen til å betale kontant.

Betaling med kredit-/kontantkort

 • Vekta er ubetjent og utstyrt med kortautomat
 • Følg instruksjoner på skjermen
 • Kortet skal brukes både ved innveiing for å registrere vekt, og ved utveiing for å måle differansen og fastslå pris
 • Kjør aldri på vekta før bilen foran har kjørt av

Betaling kontant

 • Kontakt personalet for innveiing og registrering av vekt, samt utveiing og betaling

Vi er opptatt av sikkerhet

  • Fartsgrensen på stasjonen er 10 km/t!
  • Barn skal sitte i bilen under opphold på gjenvinningsstasjonen

 

  • Lukk hengeren forsvarlig hver gang du starter bilen og kjører videre mellom de ulike avfallspunktene
  • Det er ikke tillatt å stå oppi hengeren og kaste avfallet rett i    containeren
  • Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen

 

 • NY! Vi  tillater ikke bruk av lift på stasjonen
 • NB! Maks tillatt totalvekt på kjøretøy (inkl. last) er 3,5 tonn
  (gjelder ikke TRVs egne biler eller andre biler knyttet til driften)

Bruk gjennomsiktige sekker

Mange har tidligere levert usortert avfall i plastsekker på betalings-siden. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det går til riktig sluttbehandling. For fremtiden blir det derfor stilt krav om å sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker.

Bruker du blank sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er avfall til sortering i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering. Vi oppfordrer derfor alle om å bytte ut «svartsekkene» med gjennomsiktige sekker for levering ved gjenvinningsstasjonen.

Regelen om at alt avfall som leveres ved gjenvinningsstasjonen skal sorteres, ble innført  i flere midtnorske avfallsselskap i 2017.

Gjennomsiktige sekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen, avdeling for farlig avfall.