Tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter under 15 fot

Tilskuddsordning for små fritidsbåter

 

Nå blir det lettere for folk å levere fra seg kasserte fritidsbåter, og forhåpentligvis ryddigere både i havner og på strender.  Tilskuddsordning på innleverte fritidsbåter på kr 1.000/båt innføres  og forvaltes av Miljødirektoratet fra og med 1. oktober, 2017. Følgende regler gjelder:

 

 • Ordningen gjelder og er gratis for
   • fritidsbåter under 15 fot uten motor
   • kajakker, kanoer og lignende farkoster
 • Innbyggere i Trondheim skal levere på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon
 • Kontakt betjeningen på genvinningsstasjonen når du kommer for å få anvisning om plass
 • Skjema må fylles ut på forhånd og medbringes for signatur av Trondheim Renholdsverk – og er en bekreftelse på at båten er levert til et godkjent mottak
 • Kunden beholder original, vi tar en kopi – du må selv sende inn skjemaet og få refusjon utbetalt av Miljødirektoratet i etterkant

 

Foto: Donald Bain/Wikimedia Commons.
Foto: Donald Bain/Wikimedia Commons.

 

Du finner mer informasjon om ordningen på nettsidene til Miljødirektoratetog vi presiserer at vårt mottak kun gjelder båter under 15 fot.

Grafikken nedenfor er laget av NTBnyhetsgrafikk/Miljødirektoratet.
Foto øverst i saken: Elisabeth Molander/Miljødirektoratet.