Næringsavfall

Informasjon om Trondheim Renholdsverks tilbud til bedrifter og næringsvirksomhet.

Trondheim Renholdsverk har ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra husholdninger i Trondheim kommune. For bedrifter gjelder litt andre regler.

Næringsavfall mottas i all hovedsak ikke av oss, med unntak av farlig avfall

Næringsavfall er avfall som oppstår der det drives næringsvirksomhet, enten denne er i offentlig eller privat regi. Det er den enkelte eier (besitter) av næringsavfall som har ansvar for at avfallet kommer til lovlig behandling, mens kommunene har ansvar for og enerett til å håndtere husholdningsavfall.

Virkeområde

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Kommunen kan likevel bestemme at næringsavfall skal omfattes av ordning innenfor gjeldende lovverk, for eksempel ved blandingsgårder.

Vi henter næringsavfall stort sett kun ved kommunal virksomhet som f.eks. barnehager, skoler og institusjoner.