Restavfall

Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan kildesorteres. Gjenstander som er for store til å kaste i restavfallet hjemme, kastes i restavfallet på en gjenvinningsstasjon. Under ser du en liste over hva du kan kaste i restavfall. NB: Matavfall har i mange år blitt kastet i restavfallet i Trondheim. Nå innføres kildesortering for matavfall. Dersom du ennå ikke har fått egen løsning for matavfall, må det fortsatt kastes i restavfallet eller komposteres hjemme.

Dette er restavfall

 • Bleier og bind
 • Bøker med stive permer
 • CD-plater og videokassetter
 • Fett (matolje og stekefett)
 • Gavepapir
 • Glass som ikke er emballasje
 • Gummi, lær og skinn
 • Husdyrekskrementer, katte- og fuglesand (små mengder)
 • Ildfaste former
 • Kald aske (i knyttet pose)
 • Krystall
 • Kosmetikk
 • Matavfall (dersom du ikke har fått ny kildesorteringsløsning ennå. Mer info under!)
 • Mat- og bakepapir
 • Pillebrett
 • Plastleker, lego o.l.
 • Plast som ikke er emballasje
 • Porselen
 • Sagflis, løs (i knyttet pose)
 • Sprøytespisser (pakkes godt inn i avispapir, brusflasker e.l.)
 • Speil
 • Støvsugerposer
 • Suppeposer
 • Tilgriset papp og papir
 • Tilgriset plastemballasje
 • Tørkepapir
 • Vindusglass, knust (pakkes godt inn)

NB: Kildesortering av matavfall innføres i Trondheim fra 2023. Alle som får den nye ordningen, får informasjon på forhånd. Les mer om den nye ordningen her.

Praktiske tips

For å unngå lukt bør du knytte restavfallsposen godt igjen. Spyl innsiden av beholderen av og til; grønnsåpevann kan også hjelpe. Sørg for at lokket på beholderen er lukket, slik at fugler eller skadedyr ikke kommer til.

Klem luft ut av søppelposen og trykk sammen innholdet i beholderen, men pass på at avfallet ikke sitter fast. Sørg for at beholderen er tilgjengelig for renovatøren på tømmedag.

NB: Kast ikke farlig avfall i restavfallsbeholderen! Restavfall går til forbrenningsanlegg for energigjenvinning. Felles for miljøfarlig avfall er at de ofte inneholder komponenter som kan være svært skadelige dersom de kommer ut i naturen. Et energianlegg kan ikke fjerne de farglige stoffene helt.