Restavfall

Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan kildesorteres. Gjenstander som er for store til å kaste i restavfallet hjemme kastes i restavfallet på en gjenvinningsstasjon. Under ser du en liste over hva du kan kaste i restavfall.

Dette er restavfall

 • Bleier og bind
 • Bøker med stive permer
 • CD-plater og videokassetter
 • Fett (matolje og stekefett)
 • Gavepapir
 • Glass som ikke er emballasje
 • Gummi, lær og skinn
 • Husdyrekskrementer, katte- og fuglesand (små mengder)
 • Ildfaste former
 • Kald aske (i knyttet pose)
 • Krystall
 • Kosmetikk
 • Matavfall
 • Mat- og bakepapir
 • Pillebrett
 • Plastleker, lego o.l.
 • Plast som ikke er emballasje
 • Porselen
 • Sagflis, løs (i knyttet pose)
 • Sprøytespisser (pakkes godt inn i avispapir, brusflasker e.l.)
 • Speil
 • Støvsugerposer
 • Suppeposer
 • Tilgriset papp og papir
 • Tilgriset plastemballasje
 • Tørkepapir
 • Vindusglass, knust (pakkes godt inn)

 

Praktiske tips

For å unngå lukt bør du knytte restavfallsposen godt igjen. Fiskeavfall pakkes i avispapir og legges i pose som knytes igjen. Spyl innsiden av beholderen av og til; grønnsåpevann kan også hjelpe. Sørg for at lokket på beholderen er lukket, slik at fugler eller skadedyr ikke kommer til.

Klem luft ut av søppelposen og trykk sammen innholdet i beholderen, men pass på at avfallet ikke sitter fast. Sørg for at beholderen er tilgjengelig for renovatøren på tømmedag.

NB: Kast ikke farlig avfall i restavfallsbeholderen! Restavfall går til forbrenningsanlegg for energigjenvinning. Felles for miljøfarlig avfall er at de ofte inneholder komponenter som kan være svært skadelige dersom de kommer ut i naturen. Et energianlegg kan ikke fjerne de farglige stoffene helt.