Matavfall

Vi innfører nå kildesortering av matavfall i Trondheim. I løpet av de neste årene skal ordningen rulles ut til alle byens innbyggere.

Når får du utstyret til å starte opp? Det kommer an på hvor du bor, og hvilken avfallsløsning du har. Les mer om planene og sjekk status for de ulike løsningene her:

Spørsmål og svar

  • Hvorfor må vi sortere ut matavfallet?
  • Hvorfor får ikke alle i Trondheim utsortering av mat samtidig?
  • Blir renovasjonsgebyret bli det samme, uansett om man leverer matavfall eller ikke?
  • Jeg har ikke matavfall, eller komposterer alt matavfallet mitt selv. Kan jeg slippe å ha matavfallsbeholder da?
  • Hvilke poser skal brukes til matavfallet?
  • Jeg har hørt at det lett går hull på bioposene til matavfall. Hvordan kan jeg unngå det?
  • Blir det dyrere renovasjonsavgift nå som vi skal sortere matavfall og glass- og metallemballasje hjemme?
  • Det finnes utstyr for å sortere avfall automatisk ved avfallsmottak. Hvorfor må vi i husholdningene sortere?
  • Matavfallet skal kjøres fra Trondheim til Verdal. Er det egentlig miljøvennlig når det må transporters ut av byen? Er det ikke bedre å kompostere lokalt?
  • Jeg synes ikke matavfallposene fungerer, det blir hull i posene og mat og veske renner ut. Kan dere sende ut andre poser til dette?