Informasjon om matavfall til dere som bor i Olderdalen og Markaplassen

 • 26. januar 2023 Informasjonsbrev om ny avfallsløsning

Trondheim Renholdsverk starter nå utrulling av ny renovasjonsløsning til hele Trondheim. Arbeidet vil pågå over flere år. Vi starter på østsida av byen i februar 2023.

De som får ny ordning får varsel om dette i brev i posten, i tillegg til at den som registrert som beboer på adressen får SMS.

Dere som bor i Olderdalen og på Markaplassen får ny løsning først og vi starter opp utrullingen mandag 6. februar.

Mandag 6. februar sto vi på stand på Coop Prix Olderdalen.

Torsdag 9. februar står vi på stand på Bunnpris Vikåsen torsdag 9. februar kl. 14-17. Kom gjerne å snakk med oss!

Dette er teksten i brevet som har gått ut til boligeiere i Olderdalen og Markaplassen nå i januar:

I 2023 innføres ny renovasjonsordning i Trondheim, vedtatt i Bystyret 8. desember 2022 (sak 236/22).  

Din eiendom vil i løpet av ​kort tid få endret avfallsløsning. Den som er registrert som beboer på adressen, vil også få SMS-varsling i forkant av endringen.  

Endringen vil medføre at din adresse får 4 beholdere, og en krok for å henge på sekker med plastemballasjeavfall.

Din adresse får nye beholdere til:  

 • Matavfall
 • Glass- og metallemballasje

 

Beholderen for plastemballasje hentes inn. Plastemballasje skal nå sorteres i sekk. Restavfallsbeholderen og papp/papir-beholderen blir uendret. 

Avfallsbeholderne følger eiendommen.

Avfallsskur  

Mange har avfallsskur tilpasset dagens trebeholderløsning. Det er ikke nødvendig å bygge om skuret dersom du ikke har plass til den fjerde beholderen. Det går helt fint å oppbevare den et annet sted på eiendommen, og trille den frem til tømmedag.  

Så ofte tømmes avfallet i den nye ordningen: 

 • Matavfall tømmes hver 2. uke.
 • Papp/papir og restavfall tømmes hver 4. uke.
 • Plastemballasje (i sekk) tømmes hver 6. uke.
 • Glass- og metallemballasje tømmes hver 12. uke.

Beholdere og tømmeplan 

Om du har behov for større restavfallsbeholder, kan dette bestilles på trv.no. Renovasjonsgebyret bestemmes ut ifra størrelsen på restavfallsbeholderen. Se priser her 

Du kan endre beholderstørrelse på papp/papir kostnadsfritt og du kan henge ut så mange plastsekker du vil på tømmedag.  

Ny app varsler før tømmedag 

Tømmeplan er tilgjengelig digitalt på trv.no/plan 

Du kan også laste ned vår nye app til smarttelefonen. Da får du varsling om hvilken avfallstype som tømmes i forkant av tømmedag. Søk opp «Tømmeplan Trondheim» i din app-butikk. 

Plassering av beholdere   

Når den nye ordningen er rullet ut vil vi til sammen tømme 1,7 millioner avfallsbeholdere i året i Trondheim. Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) for våre renovatører ønsker vi at beholderne: 

 • står så nærme vei som mulig på tømmedag 
 • står med håndtak- og hjulsiden vendt ut 
 • er plassert uten hindringer som dører og terskler 
 • er fri for snø og is 

Sett gjerne frem beholderen til tømmedag. 

SMS-varsling 

I tillegg til de nye beholderne vil alle få utdelt en startpakke med informasjon, poser og utstyr for å komme i gang. 

Registrerte beboere på eiendommen vil få SMS-varsling i forkant av at vi kommer, og samme dag som utstyret settes igjen på eiendommen. Trenger du ekstra utstyr f.eks til en leieboer? Ta kontakt med kundesenteret på kildesortering@trv.no   

Dette skjer med matavfallet  

Matavfallet fra Trondheim går til Ecopros anlegg i Verdal og brukes som råstoff til produksjon av biogass og biogjødselprodukter. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødselen brukes i landbruket.    

Ansvar for å informere leietagere  

Som hjemmelshaver på eiendommen er du ansvarlig for å informere dem som bor på eiendommen om den nye ordningen. 

Bor du i borettslag eller sameie? Eller er du interessert i nabodeling? 

Vi vil ta kontakt med styreledere og ansvarlige i borettslag og sameier, hvor vi ser at det er mer hensiktsmessig med gode fellesløsninger på avfallshåndteringen. 

Kundesenteret vårt kan bistå dersom du og naboen ønsker nabodeling på beholderne. Det vil redusere renovasjonskostnadene. 

Bakgrunn  

EU har vedtatt obligatorisk innsamling av matavfall og plastavfall innen 2023. Gjennom EØS-avtalen er Norge pliktig til å iverksette EU-regelverk i norske lover og forskrifter. Det er politisk besluttet at vi skal sortere ut matavfall og glass- og metallemballasje i egen beholder i Trondheim.  

 Har du spørsmål? Ta kontakt med kundesenteret vårt på kildesortering@trv.no eller 917 54 000. 

 Med vennlig hilsen 

Trondheim Renholdsverk AS