Slik blir matavfallsordningen for deg som har nedgravde løsninger ved boligen

I Trondheim innføres nå kildesortering av matavfall. I løpet av de neste årene skal ordningen rulles ut til alle byens innbyggere. De som har grønne plastbeholdere ved boligen får ordningen først.

Samtidig jobbes det med å få matavfall på plass i de andre avfallsløsningene våre.

Der det er nedgravde containere i dag, skal det også graves ned container for matavfall​. Der ny nedgravd container ikke er mulig, må vi se på hvilke andre muligheter vi har.

Hvert hentested må utredes for å finne best mulig løsning for matavfall​.

I boligområder med avfallssug vil også hvert enkelt hentested utredes for å finne best mulig løsning for matavfall.

  • Mobile avfallssug:
    De som har plastemballasje i avfallssuget, vil få matavfall i dagens innkast til plastemballasje, og en annen midlertidig løsning for plastemballasje.
    De som ikke har plastemballasje i avfallssuget, vil få annen løsning for matavfall sammen med en løsning for papir/papp.
  • Stasjonære avfallssug:

Avfallssug som som har tre innkast vil, så fremt det er løsbart i terminalen, få ett innkast til hver avfallstype (restavfall, løst papir, matavfall)

Avfallssug som har to innkast vil, så fremt det er løsbart i terminalen, få et nytt innkast for matavfall. Der det ikke er mulig å løse det i terminalen, vil disse områdene få annen løsning for matavfall.

Anlegg som er bygd etter vedtaket om utsortering av matavfall i 2020 skal allerede ha plan for håndtering av matavfall.

Vi vil gå i dialog med borettslag og sameier som har fellesløsninger. Ta gjerne kontakt med oss på kildesortering@trv.no om du ønsker å se på løsninger for ditt borettslag eller sameie.

Alle boligeiere vil få informasjon før utrullingen starter, og det blir delt ut en startpakke til alle husstander.