Midtbyen

I Trondheim innføres nå kildesortering av matavfall. I løpet av de neste årene skal ordningen rulles ut til alle byens innbyggere. De som har beholdere ved boligen får ordningen først.

Samtidig jobbes det å få matavfall på plass i de andre avfallsløsningene våre.

Det er arealknapphet i Midtbyen og det krever spesialløsninger. Trolig blir det innført en midlertidig ordning med å etablere overflatecontainere for matavfall på midtbypunktene hvor det er plass til en ekstra container. ​Dette vil det jobbes med fremover, og mer informasjon vil komme. Men det vil ta tid før dette er på plass.

Alle boligeiere vil få informasjon før utrullingen starter, og det blir delt ut en startpakke til alle husstander.

Beboere i Ila og på Kalvskinnet var med i et pilotprosjekt fra høsten 2021, og har fortsatt med å sortere matavfall. Slik blir det fortsatt.