Farlig avfall og sms varsling

Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer, og som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker. Se liste over farlig avfall under.

Farlig avfall kan være

 • Batterier
 • Blekemidler, klor, salmiakk
 • Bil- og båtpleiemidler
 • Emballasje for farlig avfall
 • Hele lyspærer og sparepærer
 • Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann.)
 • Kvikksølvtermometer
 • Lysrør (legges i orginalemballasje og plasseres ved siden av boksen.)
 • Maling, beis, lakk, lim
 • Maling- og lakkfjernere
 • Plantevermidler
 • Spraybokser
 • Småelektrisk (røykvarsler, mobiltelefon, hårføner, blinkesko o.l.)
 • Spillolje og tjæreavfall
 • White spirit, rødsprit o.l.
 • Leker som lager lys, lyd eller beveger seg (bruker batteri/strøm)

Følgende skal IKKE leveres  som farlig avfall

 • Ammunisjon, sprengstoff og våpen skal leveres inn til politiet eller Forsvaret. Dette er materiell som skal håndteres av personell som er spesielt kvalifisert!
 • Brukte sprøytespisser og andre spisse gjenstander pakkes godt inn i eksempelvis melkekartong eller flaske med kork, og kastes i restavfallet. OBS: Gjelder kun husholdninger.
 • Gamle eller ubrukte medisiner leveres gratis til apotek. OBS: Gjelder kun husholdninger.
 • Smittefarlig eller radioaktivt avfall
 • Knust glass skal pakkes i avispapir og legges i restavfallsbeholderen.
Farlig avfall
Symboler for farlig avfall

Er du tvil?

Ser du noen av disse symbolene på emballasjen? Da må avfallet behandles som farlig avfall. Er du i tvil om noe er farlig avfall, lever det inn for sikkerhets skyld.

Rødboks og sms varsling for henting

Alle husholdninger har fått utdelt en rødboks for å oppbevare farlig avfall. Har du mer avfall enn det boksen rommer, kan du plassere avfallet ved siden av boksen når vi henter den. Hvis du ikke har fått utdelt en rødboks, ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 917 54 000.

 • Rødboksen hentes hjemme hos deg to ganger i året, med unntak av en del borettslag/sameier som har egen løsning på stedet. Beskjed om tidspunkt sendes ut på SMS tre dager før henting. Husk du må være registrert i folkeregisteret for å melding. Ønsker du å se hvilke varsel som er sendt til din telefon? Har du spørsmål eller ønsker å ikke få varsel kan du kontakte vårt kundesenter for avregistrering, telefon 917 54 000 eller e-post kildesortering@trv.no
 • Bor du i Midtbyområdet bringer du selv rødboksen til et Midtbypunkt to ganger i året. Innsamlingsdato varsles via SMS.
 • Har du spørsmål om hentedato, ring innsamlingsbilen på tlf. 952 63 533 (mandag–fredag kl. 0700–1500).
 • Du kan også levere farlig avfall gratis på Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon, hvor mottaket er bemannet – eller på en av våre miljøstasjoner. Les mer om miljøstasjoner her.

NB! Farlig avfall kan være svært skadelig. Av hensyn til barn, sett ut rødboksen så kort tid før henting som mulig. Pass på at den er forsvarlig lukket.

Hva skjer med avfallet?

Avfall som legges i  rødboksen leveres til godkjente mottak og blir behandlet forsvarlig. Sorteringen foregår for hånd. Noe blir nøytralisert og langtidslagret, noe blir renset og noe blir brent ved svært høy temperatur.