Hva gjør man med maten når kjøleskap/fryser ryker?

Bedervet mat

Når uhellet er ute og kjøleskapet/fryseren ryker, da kan man ende opp med store mengder ødelagt mat. Hvis dette skjer, så ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 917 54 000 for å bestille en ekstratømming av restavfallsbeholderen. Pris pr ekstratømming, uansett beholderstørrelse, er kr 462,-. For container koster det kr 1873,-.

NB! Matavfall kan IKKE leveres på gjenvinningsstasjonen eller til Avfallstaxi!