Søknad om tilskudd til varmkompostering eller Bokashi

Søknad om tilskudd til varmkompostering eller Bokashi

 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 20 MB.
  • Personvern

   For å kunne behandle søknaden må vi innhente noe informasjon om deg. Det er frivillig å gi oss denne informasjonen, men et krav dersom du ønsker å søke om fritak.

   Vi innhenter, benytter og lagrer dine opplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle avtalen, eller til det ikke lenger er noen lovkrav eller rettigheter for oss å beholde opplysningene. Unngå å oppgi sensitive opplysninger i skjemaet. Dette blir etterspurt om det er relevant for saksbehandlingen.

   Les mer om dette i vår personvernerklæring