Godkjente varmkompostbeholdere

Det finnes mange ulike varmkompostbeholdere på markedet. Plastbeholdere er gjerne mer holdbare i motsetning til de av tre, men begge fungerer like godt å kompostere i. Det anbefales helst svanemerkede kompostbeholdere. Beholderne må som regel bestilles direkte fra produsent. Du kan også bygge din egen kompostbeholder, så lenge forskriftene følges.

Krav til godkjenning av kompostbeholder:

  • Minimum fem cm isolasjon i vegger, bunn og lokk.
  • Ingen åpninger hvor gnagere kan komme inn.
  • Lokk med lukkemekanisme.
  • Ventilasjonssystem som sikrer lufttilgang inn, og slipper vanndamp ut.
  • Gir god avrenning av evt. sigevann.
  • Evt. bunnplate av polystyren skal være dekket underst av finmasket og bitesikker netting.

Kravet om tilstrekkelig isolasjon er et av de viktigste forutsetningene for at alt avfallet går gjennom en hygieniseringsprosess. Det vil si at avfallet oppnår en temperatur på seksti-sytti grader, hvor sykdomsfremkallende organismer dør. For matavfall er det altså ikke godt nok at det er kompostert; det skal være varmkompostert. Vurderer du innkjøp av varmkompostbinge som ikke er nevnt nedenfor – sjekk at den tilfredsstiller kravene over.

Lav pris er gjerne et varsko om dårlig kvalitet, og beholdere med to cm isolasjon holder ikke til vinterbruk, selv om det reklameres med det.

Kompostbeholdere kan kjøpes i flere størrelser:

Jorakomposten

Metall, to kammer 125 og 270 liter. Skal også kunne fås i større utgave.
Ikke Svanemerket.
Norsk leverandør: Team Henriksen, Pb 1050, 3194 Horten. Tlf: 33 04 13 11
E-post: post@hortense.no

www.teamhenriksen.no

Biolan
Plast i 220 og 500 liter. Tømmeluke nederst. Finskprodusert.
Markedsføres av TOTAL Holding AS. Tlf: 69 35 40 60. Fax: 69 35 40 66
E-post: post@total-as.no

Bingen finner du her.

Kompostbjørn
Plast 235 liter. Tømmeluke nederst.
Produsent: Strømbergs plast, Adolph Tidemands gate 20, Postboks 444, 2001 Lillestrøm. Tlf: 64 80 29 00
E-post: office@strombergs-plast.no

www.strombergs-plast.no/produkt/kompost-bjorn/

Fast lav fraktpris i hele landet kr 400,- levert på døren.