Hundelatrine

Hundelatrine er en egen avfallsbeholder for hundeposer. Les mer om tjenesten fra Trondheim Renholdsverk »

Ordning for abonnement på hundelatriner

Hundelatrinen er en egen avfallsbeholder for hundeposer. Den skal plasseres nærmest mulig vei, og arbeidet gjøres i samarbeid med Trondheim Renholdsverk. Våre renovatører tømmer hundelatrinen en gang pr. uke. Ny innerpose settes på plass av renovatør ved hver tømming. Vi tar kun med innhold som ligger i latrinen. Hundeposer som ligger ved siden av beholderen, blir ikke tatt med. Hvis latrinen blir ødelagt eller Fraksjonsmerke for hundelatrineutslitt, vil vi bytte ut/vedlikeholde latrinen kostnadsfritt.

Abonnentens plikter

  • Abonnenten står ansvarlig for nødvendig renhold av enheten og hentestedet.
  • For å sikre god hygienisk håndtering samt unngå sjenerende lukt minner vi om viktigheten av at de små hundeposene blir knyttet godt igjen, før de legges i latrinen.
  • Ved større mengder (hundegårder) må ekskrementene legges i egen pose før de legges i latrinen.
  • Unngå at snø, is og grus kommer i hundelatrinen.
  • Vekten på sekken skal ikke overstige 10 kg.
  • Ved gjentatte brudd fra abonnenten kan Renholdsverket si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Pris

Abonnementsprisen pr. hundelatrine er kr 1.635,-. Når det gjelder selve latrinen må abonnenten kjøpe denne av Trondheim Renholdsverk og betale en engangskostnad pr. latrine. Trondheim Renholdsverk overtar eierskapet etter at dere har kjøpt latrinen. Vedlikehold og ev. utskifting av latrinene blir dermed kostnadsfritt. Kostnaden pr. latrine:

  • Latrine – Plasttønne m/lokk: kr 300,- (kun for privathusholdning)
  • Latrine – Beholder montert på stolpe/vegg m/bunntømming: kr 3.100,-

Betaling

Årsabonnementet blir fakturert sammen med faktura for kommunale eiendomsgebyr. Kjøp av selve latrinene blir fakturert på egen faktura ved bestilling.

Fremkommelighet

I perioder med is og snø må transportvei og hentested være tilstrekkelig ryddet, sandstrødd og uten fare for takras etc. Avstand fra kjørbar vei til latrinen skal ikke overstige 10 meter. Kommunen kan i enkelte perioder f.eks. i vinterhalvåret, kreve en annen plassering av oppsamlingsenheten enn hva som kreves resten av året.

Latrinen

Trondheim Renholdsverk har valgt å standardisere latrinene. Latrinene vi har valgt er brukervennlig og ikke minst ivaretar de HMS til våre renovatører. Dette medfører at dagens latriner må skiftes ut til vår nye standard. Dette gjelder alle latriner, både de som er montert på stolpe/vegg og de som står på bakken.